↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 84 60 60

Faks: 64 84 60 89

Besøksadresse

Skedsmogata 3 A
2000 LILLESTRØM
 1. Beskrivelse

Økland & Co er et veletablert advokatfirma som dekker næringslivets behov for juridisk bistand. Firmaet ble stiftet i 1983, og har i dag 17 medarbeidere, hvorav 13 advokater/fullmektiger. Våre advokater har lang erfaring fra juridisk rådgivning og prosedyre, og tilbyr kvalitetstjenester innenfor alle sentrale forretningsjuridiske disipliner. Vi tilbyr også bistand i private rettsforhold, i barnevernssaker og i straffesaker.

Våre klienter er alt fra store selskaper til små virksomheter, organisasjoner og privatpersoner. Økland & Co holder til i moderne lokaler i Lillestrøm. Hovedtyngden av våre oppdrag er i det sentrale Østlandsområdet, men våre advokater påtar seg oppdrag fra klienter over hele landet.

Vårt mål er å yte personlig, helhetlig og effektiv service til våre klienter. Vi legger vekt på kvalitet og gode løsninger.

Fagområder:

 • Arbeidsliv
 • Arv/Skifte/generasjonsskifte
 • Barne- og familierett
 • Erstatning og forsikring
 • Fast eiendom
 • Helserett
 • Insolvens og restrukturering
 • Kontrakt og enterprise
 • Selskapsrett
 • Skatt og avgift
 • Straff
 • Tvisteløsning

Priser
Vårt arbeid faktureres på grunnlag av medgått tid, med mindre det er avtalt fast pris. Dette innebærer at alt arbeid som utføres i saken vil bli fakturert. Timeprisen varierer med den enkelte advokats spesialinnsikt og erfaring samt sakens art. Avtalt timesats i den enkelte sak angis nærmere i den oppdragsbekreftelse vi sender våre kunder, etter mottatt oppdrag.

Vår timepris ligger for tiden i intervallene:
Fra kr 1 500,- til kr 2 200,- + mva pr. time for arbeid utført av advokat Kr 1 400,- + mva pr. time for arbeid utført av advokatfullmektig. I tillegg til ovennevnte satser påløper merverdiavgift, med for tiden 25 %. Utlegg, omkostninger herunder offentlige gebyrer, kommer i tillegg.