↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 83 96 22
915 67 418

Besøksadresse

Øvre Rælingsveg 82
2005 RÆLINGEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til A-1 Revisjon og Rådgivning AS.A-1 Revisjon og Rådgivning AS er et frittstående revisjons- og rådgivningsselskap som vektlegger personlig service. Den primære tjenesten er levering av lovpålagt revisjon til de kunder som velger A-1 Revisjon og Rådgivning AS som sin revisor.Registrert revisor Morten Marstrander er oppdragsansvarlig revisor og eier. Jeg har mer enn 15 års erfaring fra revisjon og har i tillegg 5 års erfaring som regnskapssjef i et mindre forsikringsselskap, samt 2 års erfaring som økonomisjef i et mellomstort ingeniørselskap. Min kone Trine hjelper til med administrative arbeidsoppgaver.Selskapet er medlem av Den norske Revisorforening og har konsesjon fra Finanstilsynet som godkjent revisjonsselskap i Revisorregisteret. I tillegg til revisjonstjenester og hva som naturlig hører inn under dette leveres også rådgivningstjenester innenfor regnskap, skatt og avgift.