↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

900 97 761

Besøksadresse

Engeveien 147
2030 NANNESTAD
  1. Beskrivelse

Velkommen til Vikingegarden Maurenga!

Hvem er vi?
Vikingegarden Maurenga er et samarbeid mellom grunneier Arild Homble og to lærere Anna Tone Homble og Atle Viken (ektefeller), videre er Ivar Rommedal en viktig medspiller. Ivar er en svært ivrig jeger og friluftsmann, dessuten har han inngående kjennskap til gamle håndtverkstradisjoner, og har vært primus motor for all byggevirksomhet.

Hvor er vi?
I det frodige kulturlandskapet vest for garden Engelstad i Nannestad kommune - ca 2 km. vest for Gardermoen - finner du Vikingegarden Maurenga. Reisetiden fra Oslo er ca. 30 min, fra flyterminalen bruker du ca. 5 min. med bil. Det er bygget en romslig parkeringsplass ved garden. En god farbar tursti på 500 meter fører fram til garden. Godt skjermet i det kuperte landskapet ligger tunet som en oase i kulturlandskapet.

Vi tilbyr disse typer aktiviteter og samvær:

  • Bryllup
  • Firmaarrangement
  • Kurs og Konferanser
  • Private Arrangement og selskaper

Siden det kun er fantasien som setter begrensninger for hvilke aktiviteter og samvær Vikingegarden Maurenga og området rundt kan benyttes til, er ikke denne listen et representativt utvalg av de tjenestene Vikingegarden Maurenga kan tilby.

Hvor mange gjester er det plass til?

Vi kan dekke til 80 gjester i langhuset. Alle sitter godt og har øyekontakt med hovedbordet.

Overnattingsmuligheter?
Vi har det siste året bygget to overnattingshytter, hver med overnattingsplass til åtte personer.

Kan vi ta med drikke til mat/ bar selv?

Nei dessverre. All drikke må kjøpes gjennom Vikingegarden Maurenga, og serveres på vår skjenkebevilling. Medbrakt alkohol kan ved kontroll føre til at vi mister vår bevilling.

For mer informasjon og bestilling, besøk vår hjemmeside!