↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

67 90 31 50

Besøksadresse

Solheimvn. 36
1473 LØRENSKOG
  1. Beskrivelse

Velkommen til Memo Elektro AS

Vi er totalleverandør av elektriske anlegg innen nybygg, rehabilitering/ombygging og service.
Våre satsningsområder er kontor/næringsbygg, utsalgslokaler/butikkjeder, leiligheter/boliger og produksjonsanlegg.
Virksomheten har et godt innarbeidet HMS- og internkontrollsystem, som benyttes i alle ledd av driften. Systemet revideres og forbedres kontinuerlig, og alle ansatte mottar ny utgave av HMS/IK-håndboken hvert år.
Alle montører er fagarbeidere innen sitt område. Vi er også en opplæringsbedrift for elektrobransjen.
Vi utfører arbeid over hele landet.
Alle våre montører er utstyrt med instrumenter for utføring av forskriftsmessig sluttkontroll. Dette legges til grunn ved utarbeidelse av samsvarserklæringer.
Montørene har også håndholdte terminaler for effektiv og korrekt overføring av risikoanalyse, sluttkontroll samt arbeids- og materiellkostnader.

Vi har våre forsikringer hos Sparebank1. Næring, ansvar entreprenør, yrkesskade, ulykke, uførepensjon, obligatorisk tjenestepensjon.

Hvorfor velge Memo elektro AS som leverandør:

  • Vi er opptatt av å ha fornøyde kunder
  • Samme mann som prosjekterer og utfører installasjonene
  • Vi er til enhver tid oppdatert på ny teknologi og muligheter
  • Har kompetanse og erfaring med smarthusinstallasjoner
  • Har dyktige fagfolk på huset innen de fleste typer installasjoner (lyd, lys, teknikk, design, styring,data osv.)
  • Har et stort nettverk av seriøse samarbeidspartnere (leverandører osv.)

Gratis befaring og eventuelt pristilbud.

Godkjenninger og sertifiseringer