↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 92 78 80

Besøksadresse

Ørasvegen 85
2054 MOGREINA
  1. Beskrivelse

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapet forestår avfallsbehandling på vegne av eierkommunene for tilsammen 79.699 innbyggere (1.1.2019). Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS` avfallsanlegg, hvor det også er etablert en gjenvinningsstasjon og en rekke anlegg for miljøriktig avfallsbehandling.

Næringskunder leverer i ordinær åpningstid mandag-fredag mellom kl. 07:00 - 17:00

ØRAS VISJON: «Sammen med deg, får vi avfallet på rett vei»

ØRAS SLAGORD: "Avfall på rett vei"

ØRAS Hagejord: I sommersesongen selger ØRAS torvfri, kompostbasert Bed- og pottejord i 20-liters sekker, hengerlass og lastebillass med ØRAS Hagejord til nyanlegg og utskiftning i hager. Vi selger også dekkbark i sekker og i hengerlass. Kontakt oss for tilkjøring av jord.