↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 92 78 80

Besøksadresse

Ørasvegen 85
2054 MOGREINA
  1. Beskrivelse

 

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapet forestår innsamling og avfallsbehandling på vegne av eierkommunene for tilsammen        83 965 innbyggere (1.1.2021). Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS avfallsanlegg, hvor det blant annet er etablert en gjenvinningsstasjon og en rekke anlegg for miljøriktig avfallsbehandling.

Åpningstider

Næringskunder leverer i ordinær åpningstid mandag-fredag mellom kl. 07:00 - 17:00

 

OMGJØRAS bruktbutikk tar gjerne imot hele og fine ting.

 

ØRAS VISJON: «Sammen gjør vi avfall til ressurser»

 

ØRAS SLAGORD: "Avfall på rett vei"

 

ØRAS Hagejord: I sommersesongen selger ØRAS torvfri, kompostbasert Bed- og pottejord i 20-liters sekker samt hengerlass og lastebillass med ØRAS Hagejord til nyanlegg og utskiftning i hager. Kontakt oss for tilkjøring av jord. Vi selger også dekkbark i sekker og i hengerlass.