↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

478 09 700

Faks: 62 33 71 11

Besøksadresse

Tørudgt 7
2004 LILLESTRØM
  1. Beskrivelse

BoligPartner AS ble etablert 2. september 1993 av fem gründere med lang fartstid i bransjen. Hovedkontoret ligger på Tjuvholmen, rett ved Mjøsa i Hamar sentrum, og vi har idag 9 distriktskontorer pluss et forhandlernett som utgjør ca. 40 salgskontorer. 

Visjon
Vår visjon er at BoligPartner skal bli markedsleder innen norsk boligbygging gjennom kvalitet, design og dyktighet. Med andre ord skal vi ikke bygge flest hus - men vi skal ha best kvalitet.

Kvalitet
Det skal være en selvfølge at våre hus/boliger leveres uten merknader på overtakelsesprotokoll til våre kunder. Kvalitet skal være toneangivende gjennom markedsføring, salgs- og driftsfase, avslutningsfase og opplevd merverdi.

Design
Våre hus og alt markedsmateriell skal ha en høy grad av både tradisjonell og innovativ formgiving på en måte som skal skape oppmerksomhet og følelse av kvalitet og fremtidsrettede bokvaliteter i morgendagens Norge.

Dyktighet
Alle ansatte skal inneha tilstrekkelig faglig og praktisk dyktighet til å gi deg som kunde utmerket service og levere et hus som du som kunde vil oppleve bedre enn forventet.

Kvalitetsmål
Vårt kvalitetsmål er å levere boliger av høy kvalitet og servicegrad, slik at våre kunder opplever trygghet i vår leveranse og egen økonomi gjennom hele byggeprosessen.