↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

958 83 017

Faks: 63 93 68 78

Besøksadresse

Bakkevegen 30
2040 KLØFTA
  1. Beskrivelse
Trenger du hjelp med regnskapet?

En autorisert regnskapsfører vil gjøre sitt beste for at du/dere får orden og oversikt.
SA vil i hovedsak rette seg mot Aksjeselskaper, men kan også yte bistand til andre selskapsformer.
SA vil leve ut regelen om full kontroll.
Dermed vil SA ikke påta seg flere oppdrag enn at regnskapene alltid er opp mot 100 % korrekte.

Ditt selskap vil altså være trygt når det velger SA som regnskapsbyrå.
(Se folderen tjenester, og finn ut hva SA kan tilby).