Gå til sidens hovedinnhold

Denne kommunen er best til å ta vare på naturen

Norsk natur forsvinner bit for bit. Nå har miljøorganisasjonen Sabima samlet informasjon og rangert hvilke kommuner som er best og dårligst til å ta vare på naturen.

– Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for bit, uten at noen har oversikt. Vi har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene og rangert dem etter ti valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet, skriver Sabima.

Ti indikatorer

De har hentet informasjon fra kommunene fra 2017, 2018 og 2019. Tall for 2020 blir tilgjengelige fra Statistisk sentralbyrå først i mai 2021.

I Naturkampen er det mulig å få 100 poeng totalt. Poengsummene er basert på ti indikatorer, hver av dem kan gi maks ti poeng:

  • Nedbygd jordbruksareal
  • Privatisering av vår felles strandsone
  • Bygging i landbruks-, natur- og friluftsområder
  • Ødeleggelse av myr
  • Alder på kommuneplan
  • Bygging langs ferskvann
  • Disposisjon fra plan
  • Driftsutgifter til natur og friluftsliv
  • Mål om arealnøytralitet
  • Har kommunen kommunedelplan for naturmangfold

– Bekrefter vårt bilde

Av kommunene på Romerike er Nannestad vinneren. En poengscore på 50,9 gir kommunen en åttendeplass i Viken fylkeskommune og 35.-plass på landsbasis. På de neste plassene finner vi Enebakk og Hurdal.

Verst i klassen er Nes med 35,6 poeng. Det gir 41.-plass i Viken og 233.-plass blant landets 356 kommuner.

Nannestad-ordfører Hans Thue var ikke kjent med rangeringen da Romerikes Blad kontaktet ham fredag, men blir selvsagt fornøyd når han får nyheten.

– Dette bekrefter antagelsen og bildet vi har selv. Vi har over lang tid vært en av kommunene i Norge med størst utvikling og boligbygging og er nødt til å ha fokus på hva slags belastning det gir på landbruksområder og dyrket mark, sier Thue.

– I arealplanen har vi vært bevisst på å unngå å belaste denne type områder, og vi har prøvd å ivareta de vassdragene vi har. Det er også positivt at det skjer mye frivillig vern av myrer og skog og i Romeriksåsene for å beskytte artsmangfoldet og sårbare naturområder, sier ordføreren.

Store forskjeller

Best i Norge til å ta vare på naturen er Hvaler med 66,97 poeng. Deretter følger Flakstad, Solund, Beiarn og Nesodden.

Desidert dårligst er Evenes med 0,33 poeng.

Sabima understreker at den enkelte kommune kan ha vært flinkere til å ta vare på naturen enn poengsummen den har fått i Naturkampen tilsier.

– Poengene er gitt ut fra den kunnskapen som var tilgjengelig i nasjonale databaser/hos Statistisk sentralbyrå. I tillegg er én indikator basert på tall fra Miljødirektoratet og én indikator basert på informasjon innsamlet av Sabima, skriver miljøorganisasjonen.

Romerikskommunenes plassering

Kommune
PoengPlass i VikenPlass i Norge
Nannestad
50,9835
Enebakk
50,591039
Hurdal
49,031249
Rælingen
47,21768
Lørenskog
44,92091
Gjerdrum
43,0324110
Aurskog-H
42,5625118
Ullensaker
40,8330144
Lillestrøm
39,9432159
Eidsvoll
39,6634165
Nittedal
39,535171
Nes
35,641233

Kilde: Sabima

Kommentarer til denne saken