Regjeringen truer sosial innovasjon, kvalitet og læring.

Statistikk kan dokumentere at private barnehager scorer bedre enn de kommunale. Private barnehager står for innovasjon, kvalitet og valgfrihet hos barnefamiliene. Men dèt ser kanskje ikke dagens regjering?

Som barn hadde jeg to typer hverdager. Den ene hverdagen var tilbrakt hjemme, med arabisk musikk, språk og historie. Den andre hverdagen var tilbrakt i barnehagen, med morgensang, kor og lek. Halvparten av barndommen tilbrakte jeg på en privat barnehage, og det var her jeg lærte meg norsk. Barnehagen ble mitt første møte med det norske samfunnet.

Men nå ønsker venstresiden å ødelegge mangfoldet av barnehagetilbudene i dette landet, ved å kutte i pensjonspåslaget hos alle de private barnehagene.

Svartmaler kvinner som ønsker det beste for barna

De aller fleste institusjonene i samfunnet har blitt skapt av private aktører. Det var kirken som grunnla skolen, Norges Sanitetskvinner grunnla sykehjemmene, organiserte kvinner grunnla krisesentre, og det var husmorforeningen som startet opp de første barnehagene. Dette er kvinnelige gründere som har et ønske om å skape noe stort, men som venstresiden kaller “profitører”. Profitører er et negativt begrep som ble brukt overfor grundere som samarbeidet med nazistene. Hvorfor er det sånn at når menn er grundere, og selger tjenester til kommune- så er de businessmenn. Men når kvinner ønsker å skape en barnehage og tjene godt, så blir de kalt velferdsprofitører? Som om intensjonen til disse kvinnelige entreprenørene er å tjene seg rike på velferdsgoder. Som om barnas beste ikke blir tatt hensyn til, bare fordi man ønsker å starte noe annet; en privat barnehage.

Realiteten er at private barnehager gir et mangfold av tilbud. De private barnehagene har måttet kjempe for kvalitet og innovasjon, noe som har resultert i en større valgfrihet for barnefamiliene. De foresatte kan velge mellom kunst, friidretts- eller aktivitetsbarnehage. Med andre ord så tør de private aktørene å tenke nytt, skape arbeidsplasser, og skape merverdi i samfunnet.

Jeg mener at de private og de kommunale kan lære av hverandre, og på den måten gjøre hverandre gode.

Kvalitet blir skapt gjennom konkurranse

Når små barnehager kan konkurrere med store, kommunale aktører, så skaper det en trang for å prestere på kvalitet og kvantitet. Blant annet ble Skistua barnehage, en privat barnehage, kåret til Norges beste barnehage i 2018. De ansatte i barnehagen gjør sitt beste for å barns læringsevne, kreativitet og mestring, samtidig som man ønsker å øke foreldrenes tilfredshet. Jeg mener derfor at det er skummelt at venstresiden ser på de private aktørene som kun velferdsprofitører, for realiteten er at man trenger overskudd for å skape mer- det sier seg selv. Man trenger også mye i egenkapital for å starte en barnehage, og det er ikke sikkert at barnehagen vil gå med overskudd. De private må derfor satse. De må satse på noe som i verste fall kan være et tapsprosjekt, men som i beste fall kan skape arbeidsplasser og mangfold. Kan vi ikke beundre disse skaperne, fremfor å tegne et negativt bilde av dem?

Barnas beste

Når man får et mangfold av private barnehager, så må de konkurrere for å treffe hjertene til barnefamiliene. Jeg mener at dét er en av grunnene for at statistikk kan dokumentere at foreldretilfredsheten er høyere hos de private aktørene, sammenliknet med kommunale barnehager. Statistikk kan også vise at de private barnehagene har mindre sykemeldinger, sammenliknet med kommunale. Det er også sånn at foreldrenes økonomi ikke resulterer i at de med lavest økonomi får det dårligste tilbudet, slik som venstresiden frykter. For regjeringen bestemmer maksprisen for enhver barnehageplass, uavhengig av at de er kommunale eller private.

Nå må regjeringen slutte å ødelegge for sosial innovasjon, kvalitet og læring. Venstresiden må begynne å ta hensyn til barnas beste, og legge fra seg vrangforestillingene om de private aktørene.