Gå til sidens hovedinnhold

Den norske jernbanen kan reddes fra to banesår ved dette valget

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Elleve dager etter stortingsvalget kan nemlig EUs fjerde jernbanepakke bli innlemmet i EØS-avtalen, noe SV er sterkt imot. Og det stopper ikke der, for regjeringen har lagt lokaltogtrafikken i Akershus og østlandsområdet ut på anbud.

SV ønsker ikke mer privatisering og oppdeling av jernbanen. Et nytt rødgrønt flertall på Stortinget etter valget ønsker ikke å tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringen må respektere dette og utsette behandlingen.

Vi må samle jernbanen i Norge i ett stort statlig selskap med ansvar for driften av togene og jernbaneenhetene. Dagens oppsplitting i mange selskaper er ineffektiv, innebærer sløsing med penger og er preget av mangel på koordinering.

Lokaltogtrafikken i Akershus ut på anbud

Alt dette skjer samtidig som regjeringen har lagt ut Intercity- og lokaltoglinjene rundt Oslo ut på anbud. De ønsker å fortsette privatisering av norsk jernbane og denne gangen er det jernbanetilbudet til beboerne i Akershus og østlandsområdet, som legges i potten.

Noen av strekningene som inngår i anbudet er de travleste og mest utsatte i hele landet. Rundt 80% av all persontransport på tog foregår på østlandområdet, og privatiseringen vil ha store ringvirkninger for både passasjerer og transport-Norge.

De nylige forsinkelsene på togene mot Oslo viser hvor store negative konsekvenser dette har for både privatpersoner og bedrifter. Vi må ikke glemme at toglinjene i dette anbudet er av en enorm størrelse og på toglinjer der det er kritisk å unngå forsinkelser. SV ønsker ikke privatisering og ytterligere oppsplitting av norsk jernbane på disse strekningene. Anbudsprosessen må avsluttes og beboerne i Akershus må få det togtilbudet de fortjener.

Et bedre togtilbud for den nye reisehverdagen

Vi trenger raske og bedre tog, og et samlet selskap er den beste måten å lykkes på. Jernbanen skal frakte folk rundt i Norge, ikke frakte profitt ut av landet. Nå som pendlerne opplever større bruk av hjemmekontor noen dager i uka, så ønsker man også mer fleksible billetter. Ingen pendlere ønsker å løse enkeltbilletter.

SV mener vi trenger mer rettferdig prising og fleksible billettløsninger tilrettelagt for den nye reisehverdagen. Vi ønsker at flere skal reise kollektivt, ikke færre. Det er et meget høyt spill med pendlernes reisehverdag å privatisere disse linjene samtidig som vi opplever en gradvis normalisering under korona pandemien. SV mener pendlerne fortjener bedre.

Kirsti Bergstø nestleder i SV og 1. kandidat for SV i Akershus og Haitham El-noush, 2. kandidat for SV i Akershus

Kommentarer til denne saken