Statsminister Erna Solberg analyserte onsdagens terrorhandling på Capitol Hill. Statsministeren trodde ikke at vi ville komme til å oppleve noe slikt i Norge. Det finnes ikke slike splittelser i det norske folk; det er ingen store forskjeller mellom fattig og rik. Og regjeringen arbeider aktivt med å unngå at det utvikles økonomiske og sosiale forskjeller mellom menneskene. Da har jeg en oppfordring til statsministeren:

  • Regjeringa må komme seg ut av den skattepolitiske tvangstrøya som den frivillig har tatt på seg, og som begrenser mulighetene til å drive fordelingspolitikk.
  • Den må gjennomføre en omfattende sosial omfordeling – angripe fattigdommens årsaker heller enn symptomene, og la de rike betale.
  • Stanse kommersialiseringa av våre barnehager, sykehjem og helsetjenester.
  • Gjenreise en sosial boligpolitikk, som er lovet i flere regjerings-erklæringer, men som vi har sett fint lite av.
  • Demokratisere arbeidslivet, dempe konkurransepresset, styrke allmenngjøringsloven, solidaransvaret og de tillitsvalgtes innsynsrett – og innføre lovfestet rett til heltid.
  • Fjerne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Vi må få et løft for likelønn.
  • Bekjempe klimatrusselen – styrke kollektivtrafikken, bygge ut høyhastighetstog og miljøvennlige energiformer.
  • Stanse/reversere privatiseringa av kollektivtrafikken.
  • Hjelpe dem som har mistet jobb og hjem til et nytt liv.

Dette er oppgavene til våre politikere hvis de vil unngå amerikanske forhold!

Ola Pramm, Lillestrøm