Det dreier seg ifølge Aftenposten og TV 2 om Ozempic.

Legemiddelverket opplyser at salget har tre- til firedoblet seg siden i fjor, melder TV 2. De fleste får legemiddelet for behandling av diabetes type 2 og på blå resept. Samtidig er mer enn 20 prosent av salget nå på hvit resept, der pasienten betaler alt selv.

– Det er rimelig å tro at dette er pasienter som får legemiddelet foreskrevet som slankemedisin, sier overlege i Legemiddelverket Ingrid Aas til TV 2.

Rapport til departementet

Ifølge Aftenposten har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Legemiddelverket gå gjennom de økonomiske konsekvensene og finne ut om legene skriver ut medisinen i strid med reglene. Blant annet ønsker de å finne ut om pasienter får denne og tilsvarende medisiner uten at de har rett til å få den dekket av staten.

– Vi har levert en rapport i forbindelse med oppdraget vi har fått i tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vi kan ikke si noe om utfallet ettersom saken er til behandling i departementet, sier overlege Aas til avisa.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at rapporten er til behandling og vil bli fulgt opp.

Ikke dramatisk

Den delvise mangelen på Ozempic er omtalt av Legemiddelverket tidligere denne måneden.

– Det er meldt delvis mangel fram til 1. mars 2023. Det vil komme nye leveranser til Norge, men dette vil dessverre ikke være nok til å dekke behovet. Mangelsituasjonen gjelder flere land i Europa. Legemiddelverket vil følge utviklingen tett fremover, heter det.

Ifølge TV 2 og Aftenposten er ikke mangelen dramatisk, for det finnes alternative medisiner til diabetikere.

(©NTB)