(MittLørenskog)

Lørenskog fikk i juni 7,75 millioner kroner av den nasjonale potten på 750 millioner til kommunene i revidert nasjonalbudsjett for å avhjelpe lokale virksomheter som var hardt rammet av både lokale og nasjonale smitteverntiltak.

«Næringslivet i Lørenskog kommune var fremdeles sterkt preget av restriksjoner som følge av korona. April og mai 2021 var utfordrende måneder der veldig mye var stengt. Selv om det var litt åpent, var tapene for mange i næringslivet store og mulighetene for å øke inntektene usikre», skriver kommunedirektøren i en sak til politikerne om fordelingen av tilskuddet.

Se hele oversikten over hvem som fikk tilskudd lenger ned i saken.

Prioriterte bransjer

I Lørenskog var det totalt 54 søkere på midlene, og 38 av disse fikk tilskudd. To søkere som klaget på at de ikke fikk midler, fikk medhold – og ytterligere 150.000 kroner ble utbetalt etter klagebehandlingen.

Søknadene som kom inn var på totalt 15,5 millioner kroner, altså lang over beløpet som skulle deles ut, og det ble derfor gjort en vurdering ut fra kriterier satt av formannskapet.

Kriteriene sa blant annet at midlene skulle dekke økonomiske tap i april og mai som følge av smitteverntiltak, at man skulle ta hensyn til bedrifter som falt helt eller delvis utenfor den statlige kompensasjonsordningen, samt at følgende bransjer skulle prioriteres:

  • handelsbransjen
  • overnatting- og serveringsbransjen
  • reiselivsbransjen
  • sports- og fritidsvirksomheter, herunder treningssenterbransjen

– Betydde alt for vår del

Blant virksomhetene som fikk støtte både ved siste tildeling og den forrige, er Aya Sport på Triaden, som har fått litt under 200.000 kroner i tilskudd totalt.

– Disse midlene betydde alt for vår del. I en periode handlet det mest av alt om å klore seg fast og holde ut, sier Kim-André Tauler-Skarseth (36).


Familiefaren fra Kjenn startet butikken i november i fjor, etter at han selv mistet jobben da sportskjeden Gresvig gikk konkurs tidligere samme år.

Mens både november og desember i fjor var våte og ganske tunge måneder for den nystartede forretningen, ble januar en bra måned.

Så ble det bråstopp.

– Vi måtte stenge ned som følge av koronarestriksjonene, og holdt stengt i over tre måneder – med hyllene fulle av både ski og annet vinterutstyr. På et tidspunkt i mai hadde vi hatt stengt lenger enn vi hadde hatt åpent. Det var ikke lett, selv om vi jobbet iherdig med både nettsalg og utkjøring av varer til kunder gjennom hele denne perioden. Man blir tvunget til å være kreativ i en sånn situasjon, konstaterer gründeren.

Har vært helt avgjørende

Næringssjef Camilla Håltem i Lørenskog kommune kjenner seg godt igjen i det Aya-sjefen forteller.

– Jeg har snakket med flere som sier at disse midlene har betydd enormt mye og i mange tilfeller vært helt avgjørende. Det gjelder både store og små virksomheter, og også i tilfeller der beløpene ikke nødvendigvis har vært så store. Og så er det jo dessverre også sånn ar ikke alle virksomheter har overlevd pandemien, konstaterer hun.

Kim-André Tauler-Skarseth er glad han var en av dem som klarte å holde hodet over vannet, og nå ser både han og butikksjef Marte Lund fram til en periode med mer normale omstendigheter for butikken med 12 ansatte til sammen.

Neste år er det duket for utvidelse og nesten dobling av arealet, og Aya sport får da rundt 750 kvadratmeter totalt.

– Da får vi plass til sykler her også! slår de fast.

Les også:

Sliter med å bli kvitt millioner til koronarammede bedrifter, næringssjefen har en klar oppfordring: – Søk!

Fikk koronastøtte til ny oppfinnelse: – Ikke sikkert vi ville gått videre uten disse pengene

Legger millioner på bordet for å begrense korona-konsekvensene