Han forteller entusiastisk til RB at Lørenskog stasjon ligger feil plassert i forhold til kommunens sentrum. Motorvegen splitter kommunen i to. Dette er nok nye og praktiske informasjoner for leder av teknisk utvalg Ragnar Kristoffersen, som leder planarbeidet i kommunen.

Lørenskog må ekspandere mye, sier Dokk Holm. Få langt flere arbeidsplasser. Rive eneboliger og bygge blokker i ti etasjer. Hvorfor det?

Kapitalen lokaliserer bedriftene til Oslo. Vi har gode transporter til Oslo. Kommunen har høy befolkningsvekst og mer enn nok gjeld allerede. En ytterligere sterk befolkningsvekst vil sprenge rammene for den kommunale økonomien fullstendig.

Dokk Holm vet at han ved å snakke høyt og enkelt får invitasjoner til foredrag. Denne gangen til Lørenskog. Han antyder selv at han visste lite om Lørenskog før han ble invitert. Men nå har han gjort seg mange tanker!

Flott at du inviterer eksperter, kulturhussjef Ola Beskow. Min påstand er at Dokk Holm ikke er noen ekspert på Lørenskog. Han kommer for å fortelle akkurat de samme momentene som han forteller andre steder: Vi må bli mer urbane. Flere arbeidsplasser og flere blokker i ti etasjer.

Lørenskog kommune satte for et par år tilbake i gang et arbeid med å lage scenarier for kommunens utvikling. Er de «stuet bort i kottet»? Hent de frem og la oss få anledning til å diskutere de reelle og praktiske utfordringene som Lørenskog kommune har i sitt planarbeid.

Tor Bysveen

Forsker, Fjellhamar