Hovedfokuset er fortetting i høyden og utbygging ved kollektivknutepunktene, blant annet ved de planlagte stoppestedene til Ahusbanen på Visperud, Lørenskog Sentrum og Ahus.

Det er blant annet lagt frem planer for videre næringsutbygging av Bertel O. Steens område på Visperud og bygging av en ny Helse-landsby (Campus) på Ahus med 4-5.000 nye arbeidsplasser.

Dette er tenkt å bli et medisinsk kompetansesenter for forskning og utvikling.

Ahusbanen spiller en nøkkelrolle i utbyggingsplanene.

Det er en gjennomgående forståelse blant alle politikere om at reisebehovet til den stadig økende befolkningen må løses med effektive kollektivtilbud. Det er forventet en befolkningsøkning opp mot 350.000 mot år 2030 i Oslo/Akershus-området.

Ahusbanens skinnegående tilbud mellom Oslo og Ahus vil gi effektiv transport store deler av døgnet for folk flest.

Spesielt pendlere bosatt i Lørenskog og ikke minst reisende til og fra sykehuset som ansatte, pasienter og pårørende vil få et pålitelig og konkurransedyktig reisetilbud. En fremtidig forlengelse av T-banen videre fra Ahus mot Lillestrøm vil gi befolkningen ytterligere fordeler og besparelser i reisetid mellom Lørenskog og Lillestrøm i forhold til dagens trege busstilbud. Tilbudet vil gjøre kollektivreiser fra Oslo/Lørenskog mot Lillestrøm til et reelt og attraktivt alternativ.

Marius Engstrøm, Lørenskog

www.ahusbanen.com