Gå til sidens hovedinnhold

De unge fortjener en stor takk

Leserinnlegg

Vi håpet alle på en langt mer positiv start på 2021, men smittesituasjonen i begynnelsen av dette nye året er alvorlig. Når smitten er høy og strenge smitteverntiltak iverksettes er det grunn til å bekymre seg for de konsekvensene dette måtte ha for barn og unge, og særlig dem som er i sårbare situasjoner.

Vi er fortsatt i en alvorlig og vanskelig situasjon.

Å ofre så mye så lenge som barn og unge nå har gjort, har selvfølgelig ikke vært lett. Å være ung innebærer å være sammen, kunne være spontan og å leve livet her og nå. Det har ikke de unge hatt mulighet til på snart et år. En viktig del av å være ung er også å ha drømmer og planer for framtiden, noe som fort får dårlige kår i uvisse tider. Når vi om en stund forhåpentligvis er ute av krisen, fortjener de unge en stor takk for den prisen også de har måttet betale.

I mellomtiden må vi gjøre det vi kan for å holde barnehager, skoler og tjenestene åpne, selv i møte med økende smitte. I en hverdag som er helt snudd på hodet, er det svært viktig at barn og unge har et så normalt liv som mulig, og at det finnes trygge voksne som det går an å henvende seg til.

KrF har en klar prioritering av barn og unge. Vi vil aldri kunne kompensere for en manglende hverdag for disse. Men tiltakene som regjeringen kontinuerlig iverksetter viser at vi gjør det vi kan. Blant annet må vi sørge for at færre møter en telefonsvarer når de ringer for hjelp.

Mental Helse Hjelpetelefon melder om at de ikke har sjanse til å svare alle som tar kontakt. I 2020 klarte de å sikre en svarprosent på 48 prosent – samme år som de har hatt rundt 8000 flere dialoger som omfatter tema som selvmordstanker og selvmordshandlinger. Og de som tar kontakt er også stadig yngre. Jeg er derfor glad regjeringen viderefører det økte tilskuddet på 8 millioner kroner til Alarmtelefon for barn og unge for å opprettholde en døgnåpen telefon og chatløsing. Det er ett av flere tiltak regjeringen nå gjør for å hjelpe barn og unge.

Regjeringen har siden nedstengningen i mars vært bekymret for konsekvensene dette får for sårbare grupper, og fulgt dette tett. Derfor hadde vi lagt fram egne tiltakspakker til sårbare grupper på godt over en milliard. I statsbudsjettet for 2021, som ble vedtatt, er det samlet tiltak til sårbare grupper på nærmere 160 mill. kroner.

I budsjettet for i år er det også lagt til 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse og 100 mill. kroner til habilitering og avlasting for personer som har nedsatt funksjonsevne.

Det skal altså ikke stå på penger eller vilje. Disse investeringene vil ha stor betydning for barn og unges psykiske helse og hjelpe mennesker som opplever et ekstra stort trykk under pandemien. Det vil føre til at færre møter en telefonsvarer når de trenger noen å snakke med. At chattetelefonene er åpne flere timer i døgnet. Og at flere vil møte en helsesykepleier på skolen.

Jeg er glad for at KrF i regjering akkurat nå prioriterer barn og unges psykiske helse. Å unngå å ramme barn under en pandemi er umulig. Men vi må sikre at psykisk helse og ensomhet aldri blir vår nye pandemi.

Ida Lindtveit Røse, stortingskandidat Akerhus KrF

Kommentarer til denne saken