Gå til sidens hovedinnhold

De store spørsmålene og de raske svarene!

Leserinnlegg

Vi er skrudd sammen slik, de fleste av oss. Vi søker svar. På store og små spørsmål i livet. Det er det som driver oss. Det er det som gir næring til hvem vi er og hvilke standpunkt vi tar på livets vei.

I det siste er det mange store spørsmål innen idretten som er satt på dagsorden. Boikott av fotball VM i Qatar. Sommer OL i Tokyo og deltakelse i vinter OL i Kina. Og idrettens holdning til utenforskap, med rasisme og pride-bevegelsen som de mest synlige plakatene.

Ofte enige i sak

Er du for eller imot? Svarer du ja eller nei? De fleste av oss er overraskende ofte enige i sak. Men det er veien frem vi som regel er uenige om. I tillegg forventes det at vi skal mene noe raskt. Vi har ikke alltid tid til å sette oss inn i nyansene og hopper noen ganger rett i ja eller nei «fella».

Åge Hareide ble offer for ja eller nei «fella» denne uka. Jeg kjenner han ikke, men har ingen grunn til å tro annet enn at han er en raus og tolerant person. Budskapet hans ble feiltolket og han ble tvunget i kne av statsråden med oppfordring om en unnskyldning. Hadde vi vært tjent med å ikke dømme så raskt? Er det klokt av oss å mene noe om hvem som går i Pride- paraden? Var det klokt av Norges fotballforbund å investere i en hel dag på det ekstraordinære fotballtinget der de diskuterte boikott av VM i Qatar? Jeg tror svaret er ja. Store spørsmål krever innsikt i både fortid og nåtid. Til slutt snudde flertallet til et nei til boikott i stedet for et forventet ja. Og toleransen for homofile i vårt land er den største selvfølge. Også for oss som ikke deltar i pride-paraden.

På internasjonalt nivå kan vi møte mange ulikheter og bli overrasket over hvordan andre styresett ser verden. Det må vi forholde oss til. Politikere og toppledere er ikke turister på sine besøk, de skal hente frem det de måtte ha av diplomatiske evner for å få gjennomslag for sitt syn. Det krever ofte tid å komme på samme plattform. IOC bekrefter ny felles plattform for kriterier ved tildeling av fremtidige OL. Da må vi følge godt med ved neste tildeling. Med å stå opp human rights for alt det det er verdt!

Holdningsskapende og forebyggende arbeid

Hvordan stå opp for en sak og samtidig måtte leve med at resultatene først dukker opp engang i fremtiden? Det er et krevende stykke arbeid. Det finnes mennesker som i en mannsalder har jobbet for det de tror på uten å se resultater av sitt livsprosjekt. Det kommer til syne i senere tid

Ledelse handler først om fremst om hvem du er. Hvordan du ser verden rundt deg. Hvordan du respekterer dine omgivelser. Hvilket menneskesyn du har. Og kanskje det aller viktigste, at du tar ansvar for egen væremåte. Det er ikke farlig å gjøre feil. Det gjør vi alle. Men å stå opp for feilene og justere kursen deretter skaper både troverdighet og ikke minst tillit. Og viktig læring underveis. Vi har nylig vært vitne til et byråd som ble kastet fordi hun for sent informerte om overskridelsene i et stort prosjekt. Kommunikasjon og åpenhet underveis bidrar til å sette lys på prosesser som er i ferd med å bære galt av sted. For å kunne ta nye grep.

Makt er påvirkning

Sitter du i maktens sentrum har du alle muligheter til å påvirke en sak i den retning du selv mener er riktig. Dersom makt forenes med et stadig behov for positiv oppmerksomhet rundt egen person er det en stor risiko for at feil og mangler skyves under teppe. Vi er stadig vitne til det. Dagens tolkning av god ledelse er ofte knyttet til rask vekst og større inntjening. Ofte med uttelling i store bonuser og hederlig omtale. Begrepet forvaltning er gammel dags og mange får assosiasjoner med stagnasjon. Kanskje har vi glemt noe viktig på veien? Forvaltning og foredling er to sider av samme sak. Store ledere setter alltid sak foran egen person. De ser med ydmykhet på rollen de har fått ved å forvalte virksomhetens verdier. Kapital og mennesker. Det er misforstått at en slik holdning utelukker nyskapning og vekst. De beste klarer å bygge organisasjoner og virksomheter som både forvalter og ser og tilpasser seg nye muligheter i markedet rundt seg. Det geniale «både og».

Sett ned foten der du må

Ledere som reagerer der og da på hendelser som ikke er i tråd med verdier eller normer organisasjonen står for, oppnår som regel tillit og tålmodighet til å stå i de mer krevende store spørsmålene. Ledelse er handling. Ikke glem at andre ser når du setter foten ned for uakseptabel oppførsel. Da bygges det opp et felleskap og en kultur hvor grensene for ønsket og uønsket adferd er tydelige.

Jeg er usikker på hvor vi er på vei når vi hopper på overskrifter og enkeltuttalelser. Uansett hvem de kommer fra. Media viser vei og vi lar oss ofte rive med. Bak et klart ja og et klart nei finner vi mange nyanser. Nyanser viser også vei. Kanskje til og med på en klokere måte. Men da må vi vise tillit til at de som sitter ved roret manøvrerer klokt.

Kanskje er vi mer enige enn vi først trodde hvis vi bare ikke lar oss lure inn i de raske ja eller nei svarene.

Nordis Vik Olausson, Tidligere styreleder Akershus idrettskrets, styremedlem Lillestrøm Sportsklubb, styreleder LSK Kvinner FK, Kjeller

Kommentarer til denne saken