Det forteller Anne Hazeland Tingstad. Hun er bistandsadvokat for 49 av de totalt 300 fornærmede i saken. Flere av ofrene skulle helst sett at de slapp å være en del av straffesaken mot den tiltalte 26-åringen fra Romerike.

– Mine klienter opplever dette varierende. Felles for de fleste av dem er at de ikke ønsker å ha noe med saken å gjøre, de vil ikke vitne og føler at det å bli innkalt som vitne er en «straff».

Mange av ofrene vil likevel slippe å vitne i retten da det er gjennomført tilrettelagte avhør av dem. Disse vitnemålene vil bli avspilt i retten.

For bistandsadvokat Hazeland er det mellom fem og ti av hennes klienter som skal møte i retten, selv om det foreløpig ikke er endelig avklart hvordan vitneførselen vil bli i retten.

– For dem som må møte opp og vitne vil dette uten tvil bli en stor belastning, påpeker bistandsadvokaten som også forteller at det nærmest er ingen av de fornærmede som selv har anmeldt saken til politiet.

Pågrepet og løslatt i 2016

26-åringen fra Romerike ble pågrepet første gang sommeren 2016 og siktet for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter på nettet. Han ble varetektsfengslet i en kort periode før han – til tross for den alvorlige siktelsen – ble løslatt samme høst.

Etter løslatelsen skal romerikingen ha fortsatt med å forgripe seg på flere unge gutter over nettet før han på ny ble pågrepet av politiet. Siden har han sittet varetektsfengslet.

I etterkant av pågripelsen ble det gjennomført en ransaking av mannens bopel der fant politiet en mengde overgrepsmateriell. Dette førte til at det ble satt i gang en storstilt etterforskning under navnet «Operasjon Sandra».

I fjor høst ble tiltalen mot mannen offentliggjort – han ble da tiltalt for flere tilfeller av grov voldtekt, voldtekt og grove trusler mot over 300 unge gutter, samtidig ble det kjent at påtalemyndigheten hadde tatt beslag i 16.463 filmer som skal ha blitt sendt til mannen fra ofrene.

 

– Forstår at saken er belastende

26-åringens forsvarere, Gunhild Lærum og Gard Lier, opplyser at deres klient kommer til å erkjenne straffskyld for de fleste punktene i den omfattende tiltalene.

– På noen få tiltalepunkt vil han imidlertid ikke erkjenne straffskyld, mens han på flere tiltalepunkter vil erkjenne delvis straffskyld.

Forsvarerne opplyser videre at 26-åringen gruer seg til rettsaken som starter opp tirsdag 29. januar.

– Han forstår at denne saken berører mange og at den er svært belastende for de fornærmede.

Hovedforhandlingene vil starte med aktoratets, statsadvokatene Per Egil Volledal og Guro Bull Hansen, innledningsforedrag. Deretter vil den tiltalte 26-åringen gi en fri forklaring. Også politiets hovedetterforsker på saken, samt to andre vitner, vil innta vitneboksen i løpet av de første dagene.

Etter planen vil den første av de mange fornærmede gi sin forklaring på torsdag til uken.

Saken er berammet helt fram til 30. september 2019.

Fakta

  • I juni 2016 ble den 26-årige mannen pågrepet av politiet og varetektsfengslet i to uker i Ringerike tingrett, mistenkt for seksuelle overgrep på nettet. Han ble etter dette løslatt.
  • I oktober samme år hadde saken vokst i omfang og politiet på Romerike tok over etterforskningen.
  • Mannen ble pågrepet og boligen ransaket. Der fant politiet store mengder bilder og videoer med overgrepsmateriale.
  • Dette førte til politiet opprettet en egen gruppe for å etterforske saken, navnet ble «Operasjon Sandra» etter 26-åringens kallenavn i sosiale medier.
  • Siden har mannen vært varetektsfengslet.
  • Totalt skal det være snakk om over 400 fornærmede – alle gutter i alderen 10–18 år fra Norge, Sverige og Danmark. Likevel er over 160 av disse sakene avgjort ved prosessøkomonisk påtaleunnlatelse, mens han er tiltalt for overgrep mot over 300 gutter.
  • Tirsdag starter rettssaken mot mannen i Nedre Romerike tingrett.