De evakuerte etter Gjerdrum-skredet må først i vaksinekøen