Arbeiderpartiets offentlige eldreomsorgsmonopol gir eldre en tilværelse de ikke fortjener. Det loves omsorg, men tilbys oppbevaring.

Jeg gir meg ende over, når jeg hører Jonas Gahr Støre snakke om eldreomsorg. I Ap-styrte Rælingen skinner det ikke av eldreomsorgen, verken for eldre, pårørende eller ansatte. I 17 år har Ap vært nærmest eneveldige i Rælingen, de siste år har de styrt sammen med SV, SP, MDG og Rødt.

I Rælingen har ikke Ap lagt to pinner i kors for å øke stillingsprosentene for sykepleiere og helsefagarbeidere. Tvert imot har det blitt kalkulert med mange ansatte og lave stillingsprosenter. Hensikten må være at tilgangen på vikarer ved sykefravær i tjenesten vil være større, dersom man har tilknyttet mange ansatte til denne. Målet er vel å unngå bruk av private vikarbyråer. Burde ikke en velfungerende tjeneste for eldre og ansatte være det som over alt annet er målet Støre?

Stillingsprosentene er ofte så lave at enkelte arbeider ved to eller tre forskjellige institusjoner for å kunne brødfø seg. Det er ikke bare de ansatte dette rammer. Det rammer alle de eldre og syke som hele tiden må forholde seg til nye omsorgspersoner. Det svekker gjennomføringsevnene av rutiner og prosesser, og de som bor i institusjon blir gjenstand for store variasjoner i tjenestetilbudet. For de eldre betyr dette større usikkerhet, mindre trygghet, mer frykt. Eldre i institusjon sloss daglig for å få lov til å gå på do når de vil, stå opp, legge seg, spise og snu seg i sengen når de vil. Samtidig har Ap og samarbeidspartiene på venstresiden prioritert ikke-lovpålagte oppgaver. Mens institusjonene forfaller og eldre sitter passive og mister muligheter og evner, velger Ap å bruke penger på klimanøytral byggeplass og populærtiltak. Hvis Ap og Støre virkelig mener at det er denne typen omsorg våre eldre fortjener, mener jeg Ap og dets samarbeidspartier står for en kynisk offentlig omsorg som hverken de eldre, pårørende eller de ansatte fortjener.

Ap viser seg mer opptatt av å innskrenke enhver mulighet til å la vanlige folk velge helsetjeneste enn å sørge for et godt offentlig helsetilbud side om side med private aktører.

Det er betegnende at Aps eneste nye punkt i sin 10-punktsplan for eldreomsorgen er å fjerne muligheten til å velge noe annet enn kommunens eget tilbud.

Bjørg Irene Ottesen, Medlem i Rælingen Frp og pårørende