I disse dager innfører og øker Lillestrøm kommune avgiftsparkering utenfor drift- og tjenesteenheter i kommunen, som f.eks. skoler, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg og kirkegårder.

Frp har stemt mot fordi dette vil få flere negative konsekvenser. Partiene som stemte for å innføre dette var AP, SP, H, V, KrF, SV, MDG og Rødt.

For kommunen blir det en inntekt på 8,5 millioner kroner, men sett opp mot at kommunen i fjor gikk med nesten 100 millioner i overskudd, er ikke dette en viktig inntekt for kommunen. Men for de ansatte medfører dette en betydelig kostnad i løpet av et år. For ansatte på f.eks. Skedsmotun bo og behandlingssenter medfører vedtaket 50 % økning. Det betyr at en sykepleier nå må betale 8 500 kroner i året bare for å få parkert.

Særlig på arbeidsplasser der det ikke er knapphet på p-plasser eller der det er dårlig kollektivdekning, vil dette kunne medføre at det blir vanskeligere med å rekruttere gode ansatte.

Avgiftsparkering medfører en økt belastning for ansatte og innbyggere i kommunen som skal bringe eller hente i barnehage og SFO, som skal besøke sine foreldre på sykehjem, besøke og stelle på graven til sine nære, eller for ildsjeler som bruker av sin fritid på å stille opp som trener, instruktør og frivillige for barn og unge.

Det kan også medføre at man heller benytter avgiftsfrie alternativer langs veier i nærmiljøet, og dermed bidrar til en utrygg og uoversiktlig trafikksikkerhetssituasjon.

Klimahensyn har blitt løftet frem som en unnskyldning for å innføre og øke parkeringsavgiftene. Men dersom man faktisk hadde ment dette, hadde man kunne premiert ansatte med nullutslippsbiler som elbiler. Dette kunne vært en positiv påvirkning og en gulrot i stedet for pisk. Men så lenge det ikke er vilje til å differensiere for slike klimavennlige biler lurer jeg på hvor viktig dette «kimahensynet» faktisk er.

Ønsket om en mer klimavennlig kommune kan man jo tilrettelegge for uten å utsette ansatte og innbyggere for fare.

For økning og innføring av parkeringsavgift innføres jo i en tid med stort fokus på smittevern og forebyggende tiltak mot koronapandemien, og hvor det oppfordres til å unngå kollektivreiser.

Skedsmotun er eksempel på en institusjon der det særlig er viktig å unngå smitte. Nå øker antallet smittede i kommunen og ulike typer mutert virus sprer seg i samfunnet.

Vi burde heller ha fokus på å ta hverdagen tilbake enn å påføre ansatte og innbyggere slike hodeløse vedtak som risikerer stadig oppblomstring av smitte og rovdrift på ansatte.

Frp er skuffet over Ap, Sp, H, V, KrF, SV, MDG og Rødt som har bestemt innføring og økning av parkeringsavgift i Lillestrøm kommune. Vi mener forslaget er dårlig og medfører en unødvendig økonomisk belastning for ansatte, i tillegg til at iverksettelse av forslaget ikke kunne ha kommet på et dårligere tidspunkt.

Dette er altså «takken» fra disse politiske partiene til ansatte som har tatt i et ekstra tak under pandemien. Frp mener dette er uhørt og vil heller at det tilrettelegges for gratis parkering for våre helter innen helse, undervisning, barnehage, renhold osv., slik at de kan komme seg til jobb på en mest mulig trygg og smittefri måte.

Anette Elseth, gruppeleder Lillestrøm Frp, Lillestrøm