Avisen er klaget inn for selvdømmeordningen Pressens Faglige Utvalg (PFU) av Sofie, som ble sitert i den opprinnelige VG-saken 21. februar i år.

I saken omtaler VG en kort videosnutt hvor Sofie og Ap-politiker Trond Giske danser på Bar Vulkan i Oslo – en episode hun selv opplevde som uproblematisk, men som fikk en helt annen framstilling i VG.

– Jeg føler meg presset, uthengt og dårlig behandlet av VG. Mediet har skrevet et sitat jeg ikke kan stå inne for, som jeg flere ganger har prøvd å endre/fjerne. Jeg mener at mediet har brukt meg til fordel for et politisk spill jeg aldri ville ta del i, skriver kvinnen i klagen.

Flere punkter

Hun mener avisen har brutt god presseskikk på følgende sju punkter i Vær varsom-plakaten:

* 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger

* 3.3, om klargjøring av premiss

* 3.6, om at upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående

* 3.7, om pressens plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser / sitere presist

* 3.9, om å opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen

* 4.2, om å skille faktiske opplysninger og kommentarer

* 4.13, om å rette feil og beklage

– Ikke akseptabelt

VG erkjenner følgende i sitt svar til PFU:

– VG mener det ikke var akseptabelt å publisere sitatet som klager ikke kan stå inne for, og som hun flere ganger forsøkte å endre/fjerne. Videre erkjenner VG at Sofie ble «satt under sterkt press», heter det i PFUs oppsummering av VGs tilsvar.

VG anfører:

«Vi er enige med Sofie i at VGs opptreden før og etter publisering utgjør et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13. Det var klart at Sofie ikke kunne stå inne for sitatet, og da skulle det ikke ha vært publisert. Det skulle også ha vært fjernet på et langt tidligere tidspunkt, slik både Sofie selv og hennes advokat understreker».

Rapport

Avisen er ikke enig i at de har brutt god presseskikk når det gjelder å skille faktiske opplysninger og kommentarer, og punktet som går på at upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående.

Det sistnevnte dreier seg om opplysninger som kom fram i VGs egen evalueringsrapport om saken, som ble offentliggjort i mars.

– I rapporten konkluderer vi med at VG sviktet i dekningen av dansevideoen og i håndteringen av Sofie som kilde. Det konkluderes også med at VG skulle ha rettet og beklaget artikkelen på et tidligere tidspunkt. En raskere håndtering ville ha vært riktig overfor både Sofie og Trond Giske», heter det i VGs tilsvar.

Saken fikk konsekvenser for Trond Giske, som på samme tid var innstilt til fylkesstyret i Trøndelag Ap. Han trakk seg senere fra kampen om vervet.