Du vokser, du modnes, du lever, lærer og erfarer – hele livet. Ingen er uenig i det.

Så hvorfor verdsettes ikke erfaring når arbeidssøkere over 50 går ut på arbeidsmarkedet og tilbyr sin kunnskap?

Legges de automatisk i bunken «utgått på dato»? Hvorfor er man i så fall redd for å ansette modne mennesker? Har de tatt noen feil valg, har de trolig lært av det. Har de gjort noe riktig, har de også lært av det. Ikke minst har de lært der de har jobbet tidligere – erfart gode beslutninger og mindre gode beslutninger. Jo lenger du har levd, desto mer vet du – om livet, men også om det fagfeltet du behersker.

Er de mindre fleksible, sa du? Det er ikke min erfaring. Dagens 50-åringer har vært gjennom så mange endringer i arbeidslivet og så stor teknisk utvikling at de trolig er mer endringstrent enn noen andre.

Generasjonen som ikke fikset internett og mobilteknologi er snart borte. Dagens 50-åringer har vært på nett fra de var i 20-årene, fra den tiden systemene var langt mindre brukervennlige enn i dag.

Det er godt å bli eldre – «older and wiser». Det trodde jeg vel ikke at jeg skulle si da jeg var 30? Men det kan jeg si nå som jeg «snart» er dobbelt så gammel, fordi det er en gave å ha levd, erfart og lært. Det er også en gave fortsatt å få lære mer.

I 30-årene skulle jeg gjerne vært, det er ikke det. Jeg skulle gjerne levd mange, mange år til på lette bein og med alle sansene i behold. Likevel er livet bedre og bevisstheten om at tiden ikke er ubegrenset større nå. Man må leve mens man lever og lære av de utfordringene livet gir.

Det er nyttig å legge til nye opplevelser på livets CV. Man lærer mer om seg selv og andre, klarer kanskje å se litt mer under overflaten, overskue helheten og forstå det man som ung ikke skjønte.

Det er ikke alltid like positivt. Man kan bli skuffet over menneskers behov for å trykke andre ned, over manglende toleranse for ulikheter og evne til å se det beste i andre mennesker. Samtidig innser man at folk er folk med sine følelser: Usikkerhet, frykt, sjalusi, misunnelse og manglende evne til å tenke seg om.

Vi har alle en egoist i oss. Det er også en drivkraft til å skape noe. Det blir ikke alltid tålt. Men i stedet for å rakke ned på dem som tør, gjelder det å skape sin egen vei. Også når man er 50 pluss. Aldri har vi hatt bedre ballast for å sette riktig kurs enn da.

Vi lever i en til tider svært kynisk verden, men det er mye godt i oss mennesker: Evne til å gjøre andre glad, vise omsorg, være en god venn, en å snakke med. Det skal ofte ikke så mye til. Det gjelder å omgi seg med dem som gjør en godt. Det er en balanse mellom å gi og få.

Erik Bye skrev en vakker sang i «Vår beste dag», som Marit Larsen har gjort en nyinnspilling av. Den handler om å leve livet mens man har det og ta vare på den tiden man har:

« ... Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!

Dagen i dag den kan bli vår beste dag.»