Det er Medier24 som kommer med nyheten om at Pressens Faglige Utvalg (PFU) i et møte neste onsdag skal behandle en klage mot Dagbladet.

Avisen er klaget inn etter å ha illustrert en sak om en kvinne som døde på et treningssenter i Mexico med et bilde fra et treningssenter på Lørenskog. Klager er en av de avbildede på illustrasjonsbildet, som er personlig trener og assisterende leder på treningssenteret Fresh på Lørenskog.

Hun har klaget inn avisen for brudd på Vær varsom-plakatens punkter 3.10, 4.1, 4.10, 4.11, 4.12 og 4.13.

Ble helt fra seg

Den aktuelle kvinner sier hun ble helt fra seg da hun ble kjent med saken og fryktet at det var kunden hennes – som også var avbildet i det brukte bildet – som var død.

Klager tok kontakt med Dagbladet, som ga beskjed om at bildet var byttet ut. Likevel ble det værende på Facebook-posten til avisen. Her skal det ha tatt to døgn før bildet ble endret.

I sitt tilsvar avviser Dagbladet at god presseskikk er brutt. De påpeker at det ikke er klager eller klagers kunde som er i hovedfokus i bildet, men heller treningsapparatet.

«Bildet fra Facebook ble fjernet samme dag som klager selv meldte fra til Dagbladet om ubehageligheter knyttet til bildebruken. Dagbladet slutter seg til den tidslinjen klager gjør rede for i sin klage, når det gjelder publisering og avpublisering av bildet.»

Har beklaget

Dagbladet skriver i sitt tilsvar at de er lei seg for at bildebruken har ført til ubehag for klager. Det var aldri avisens intensjon.

«Dagbladet har beklaget overfor klager, og også tilbudt å publisere en beklagelse i avisa, uavhengig av PFU-behandlingen av saken», skriver avisen.

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. Dermed blir det opp til PFU å avgjøre saken neste onsdag.

Her kan du lese hele klagen.