Romerikes Blad (22.4.2022) har spandert ei hel debattside på Ole Ottem-Holmsten, som skriver at han savner den positive politikken. Gjennom alle barnåra plede jeg å si: «Jeg ønsker meg politikere som slutter å krangle og begynner å samarbeide.» Ole Ottem-Holmsten skriver:

«Det er med stor glede vi går inn i våren og nesten hver tredje velger i Norge vil gi sin stemme til Høyre. Enda flere til et borgerlig alternativ. Det er fordi man savner en positiv, effektiv og realistisk politikk. Vi savner gode solide politikere som leverte lederskap og avgjørelser som gagnet folk og land.»

Utjevne ulikheter

Ole Ottem-Holmsten går så, som han sier, «gjennom noen eksempler»:

  • «Det gjelder å ikke levere nasjonalistisk og populistisk politikk,» skriver han. Men hva betyr det? I følge Ottem-Holmsten betyr det at politikerne må holde det de lover. Og de må ikke selge bort landet. Dette siste er det meget interessant at han skriver. For er det ikke nettopp det Høyre — og med dem Arbeiderpartiet — har holdt på med helt fra Gro Harlem Brundtland (Ap) meldte oss inn i EØS.
  • «Ikke innfør ulikhetstanker og ikke sett folket opp mot hverandre. Ikke prøv å lag konflikt mellom bygd og by.» Hvem er det som i praksis innfører ulikhetstanker i Norge? For eksempel med en skattepolitikk som gjør de få som har mange penger, blir rikere og rikere. Mens de mange som har mindre penger, blir fattigere og fattigere. Det er nok Sosialistisk Venstreparti og Rødt, ikke Høyre og deres allierte, som jobber hardt for å utjevne ulikhetene — og ulikhetstankene — i samfunnet vårt.
  • «Det er greit å ikke ha et distansert forhold til innbyggernes økonomi.» Ja, den nåværende Ap/Sp-regjeringa har et veldig avslappet forhold til de enorme prisstigningene vi har sett i det siste. Men hva ville Høyre ha gjort for å rette opp i dette? Ville Høyre for eksempel stengt kraftkablene til Storbritannia og resten av Europa for at vi ikke skulle «arve» de høye kraftprisene derfra?
  • «Det vi er vitne til, er klassisk negativ sosialistisk og gammeldags politikk. By mot bygd. Deg mot meg. Splitt og hersk.» Det er helt greitt at vi er uenige. Det er ikke bare helt greitt, det er verdifullt og godt. For det bringer fram nyanserog argument som «motparten» kan hende ennå ikke har sett. Men unnskyld at jeg sier det så rett ut: Det som Ottem-Holmsten presenterer her, er — for å si det uhøflig, kanskje, men korrekt — reint oppspinn og det skjære vrøvl. Og mener han at den politikken Ap/Sp-regjeringa står for, har noe som helst med sosialisme å gjøre?

Sosialisme

«Men om ikke lenge har vi muligheten til å bruke hukommelsen vår. Snart er det kommunevalg, og snart også Stortingsvalg. Da skal vi ikke velge en keiser eller to, men en regjering av folket for folket.» Ja, kjære Ole Ottem-Holmsten, det gleder vi oss intenst til! For da vil det ikke være Høyre vi vil velge, men et styre som praktiserer Sosialistisk Venstrepartis og Rødts politikk, ektefødt sosialisme. Dét vil bli en politikk av folket for folket! Se bare hvilken eventyrlig økt oppslutning disse to partiene har hatt i det siste!

Jo Gjessing, SV-medlem, Eidsvoll