Jeg vil si noe om hva jeg mener om muligheten for at denne pandemien ikke blir borte med det første. Jeg tror den er kommet for å bli ganske lenge. Det er greit nok med vaksiner.

Men et virus lever sitt eget liv og har evne å utvikle stadig nye mutasjoner langt farligere enn det vi opplever i dag.

Fortjener vi en lærepenge? Tanken er ikke fremmed for meg. Vi har et forvaltningsansvar for jorda. Det er ikke vi som eier den.

Vi har ellers ikke mye å skryte av. Alt vi mennesker produserer blir i det lange løp til søppel. Vi er søppelprodusenter av ting som har flere hundre års nedbrytingstid. En plastflaske bruker 450 år på å råtne. Engangsbleien ligger ikke langt unna.

Hvis man kunne lage en global statusrapport om hvordan det står til på denne lille planeten som roterer rundt seg selv og rundt sola, hvordan ville den sett ut? Lord have mercy. Det ville ha vært deprimerende løsning.

Vi mennesker bruker milliarder på genforskning av plante- og dyreliv, krig og elendighet, utvikling av stadig nye våpen, forsøpling og natursvineri.

Mange dyrearter er truet av utryddelse.

Regnskogen som vi er avhengig av for vår eksistens, hugges ned i stadig større omfang. Listen er deprimerende lang.

Nå får vi smake på vår egen hjelpeløshet og vi trenger å bli satt på plass.

Et virus er ikke ondskap. Det er jo et naturbasert virus, men kan hende har Homo sapiens gjennom eksperimenter med kjemikalier, bakterier, innblanding i dyre og planteliv (og andre steder) medvirket til at viruset er unnfanget.

Det er så fall ikke enkelt å hanskes med en «fiende» som kun kan oppdages i et mikroskop og som lever sitt eget liv uavhengig av alle våre undersøkelser. Kødder vi med naturen, er vi ille ute.

Ha en god påske, om mulig.

Rune Winther, Nittedal