Bakgrunnen er at Fatland Ølen på tre år har hatt fem feilmerkinger av produkter med Nyt Norge som selges under Coops merkenavn.

Administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist, sier til Nationen at mesteparten av det feilmerkede partiet ble stoppet før det kom ut til forbrukerne.

– Antallet feilmerkinger er likevel for høyt og vi gir derfor vårt første straffegebyr på 150.000 kroner til den formelle merkebrukeren, Coop Norge, opplyser hun.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, beklager det som har skjedd.

– Vi tar saken på alvor og går nå grundig til verks overfor vår leverandør for å forsikre oss om at det kommer på plass rutiner som gjør at dette ikke skal skje igjen, sier Kristiansen.