Gå til sidens hovedinnhold

CO2-fangst gir nye arbeidsplasser

Solberg-regjeringen kaller det den største klimasatsingen i norsk industrihistorie noensinne. Norsar på Kjeller skal bidra til CO₂-fangst-prosjektet Langskip.

– Oppdraget bidrar til å sikre virksomheten i Norsar, og betyr også at vi kan ansette flere, sier adm.dir. Anne Strømmen Lycke til RB.

Hva avtalen er verdt i kroner for Norsar, og eksakt hvor mange flere ansatte det kan bli behov for, kan hun ikke si noe om. Avtalen Norsar har fått er gjort med Equinor og Gassnova.

Norsars arbeid vil i all hovedsak skje fra Holsnøy i Øygarden på Vestlandet. Her skal Norsar ha en målestasjon, og stedet er valgt fordi det ligger nær område der lagringen skal foregå, forteller Strømmen Lycke.

Ny industri

Mandag i forrige uke presenterte statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn prosjektet.

Regjeringen la da frem en melding til Stortinget om hvordan de vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO₂ i Norge. Samlede investeringer for Langskip er anslått til 17,1 milliarder kroner. Dette inkluderer både Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights.

Driftskostnader for ti års drift er anslått til 8 milliarder kroner. Samla kostnadsanslag er dermed på 25,1 milliarder kroner. Langskip får statsstøtte i staten sin del av kostnadene som er anslått til 16,8 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å først realisere fangst av CO₂ ved Norcems sementfabrikk i Brevik. I tillegg legges det opp til støtte av fangst av Co₂ ved Fortum Oslo Varmes avfallsanlegg i Oslo. Men dette prosjektet betinger støtte fra EU og andre kilder.

Norsar på Kjeller sitt bidrag til prosjektet skjer i form av seismiske bilder. Seismisitet er det samme som jordskjelvaktivitet, og viser hyppighet og styrke av jordskjelv i forskjellige geografiske områder.

Sjekker undergrunnen

Adm.dir. Anne Strømmen Lycke ved Norsar forklarer at oppdraget betyr at det som i sin tid ble utviklet av teknologi for prøvesprengninger av atombomber, nok en gang får ny anvendelse:

– Norsar skal etablere bakgrunnsbildet for seismisitet i området for lageret – og ser frem til fortsettelsen. Fullskala CO₂ prosjektet kalt Langskip omfatter fangst av CO₂ på Norcem Brevik, transport til Mongstad og derfra i rørledning offshore til et lagringssted rett nordøst for Troll-feltet i Nordsjøen, forteller hun.

Norsar -ansatte holder nå på å overvåke lagringsområdet for å etablere et bakgrunnsbilde for hvordan undergrunnen naturlig beveger seg før lagringen kommer i gang. Området er naturlig utsatt for mindre jordskjelv.

Sikrer lagerets holdbarhet

På sikt er det viktig å kunne skille naturlige rystelser fra dem som er skapt som følge av injeksjon av CO₂. Når man pumper CO₂ eller noe annet som for eksempel annen gass eller vann inn i en porøs bergart vil det medføre et «stresset fjell». Trykket øker og det blir lett mikrosprekker, forklarer Strømmen Lycke.

– Dette kan våre instrumenter høre og kartlegge. Da kan vi bidra til å si noe om hvilket injeksjonstrykk bergarten tåler før den sprekker. Equinor og Gassnova har gjort en stor jobb med å få til avtaler med andre land om mulig lagring. Da er det viktig å få dokumentert at lageret faktisk holder, påpeker Strømmen Lycke.

For Norsar er avtalen om overvåking av grunnen foreløpig for ett år, mens konsesjonen for CO2-prosjektet er på 25 år.

Om det også blir et Oslo-prosjekt eller ei, får ingen betydning for Norsars rolle i denne storsatsingen på CO₂-fangst- og lagring.

– En milepæl

– Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsingen til regjeringen. Prosjektet vil kutte utslipp, og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobber, sa statsminister Erna Solberg under presentasjonen.

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Med dette kutter vi utsleppene, ikke utviklingen, sa olje- og energiminister Tina Bru.

Olje og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på scenen på pressekonferansen i Klima- og miljødepartementet mandag, FOTO: Eirin Larsen/Statsministerens kontor

FNs klimapanel slår fast at fangst og lagring av CO₂ vil være nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene til lavest mulig kostnad. Det er foreløpig få anlegg i drift på verdensbasis.

Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 50–55 prosent innen 2030.

Kommentarer til denne saken