Det er administrerende direktør i Lillestrømbanken Eiendom, Aarstein Rebne, og daglig leder i Torvet Øst, Arne-Bjørn Rasmussen, som etterlyser flere sponsoraktører til Byfesten.

Blir det ikke flere bidragsytere til potten, vil Lillestrømbanken og tilknyttede selskaper vurdere sin økonomiske støtte.

– De samme kan ikke komme med de store bidragene år etter år. Det er ikke rettferdig heller, sier Arne-Bjørn Rasmussen.

Lillestrømbankens bidrag tilsvarer i overkant av 40 prosent av sponsormidlene til Byfesten, altså rundt 400.000 kroner av en samlet pott på 900.000.

I fjor gikk Byfesten med et underskudd på nesten 250.000 kroner, og det har det vært opp til sponsorene å dekke.

– Blitt sovepute

Rebne og Rasmussen mener det har blitt for lett for byfestkomiteen å komme til dem for å få dekket ekstrakostnader.

– Kanskje vi har blitt en sovepute og at de andre sponsorene tenker at dette ordner seg uansett. Det vil vi ikke være lenger, sier Aarstein Rebne.

De er lei av det de beskriver som gratispassasjerer, og sikter til gårdeiere og næringsdrivende i Lillestrøm som ikke bidrar sponsormessig, men som allikevel tjener på at Byfesten trekker folk til byen.

Leder i byfestkomiteen, Bjørn-Erik Børresen, har full forståelse for Lillestrømbankens frustrasjon.

– Jeg skjønner godt at de føler de blir tappet for penger mens andre næringsdrivende sitter på gjerdet, sier Børresen.

Vanskelig sponsorarbeid

Byfestgeneral Børresen er klar på at Lillestrømbanken har vært helt essensiell som sponsor.

– Dersom de ikke blir med framover, blir den økonomiske siden av Byfesten som å løpe maraton barbeint, sier Børresen.

Han er ansvarlig for å skaffe de nødvendige midlene til arrangementet.

– Det er sørgelig dersom vi mister hovedsponsoren, for det har vært vanskelig å få inn de store eksterne sponsorene, legger han til.

Lederen roser de små aktørene, blant annet serveringsstedene, for å bidra mye. Han mener problemet først og fremst ligger hos de større aktørene, uten at han vil si hvem dette dreier seg om.

Ønsker byfest

Verken Aarstein Rebne eller Arne-Bjørn Rasmussen vil si hvem som eventuelt burde bidratt mer. Det de håper på er en diskusjon rundt vektfordelingen av sponsorlasset og at flere blir med å dra.

De understreker at de først og fremst ønsker å sikre midler til videre drift av Byfesten.

– Arrangementet har blitt såpass stort at eieren, Lillestrøm Næringsråd, løper en stor økonomisk risiko, sier Rebne.

Han er selv med i byfestkomiteen og har vært med fra begynnelsen, blant annet som leder. Utgiftene øker år for år og Rebne mener de trenger 500.000 kroner mer i sponsorinntekter for at Byfesten skal leve framover.

– Hvis flere hadde bidratt, hadde vi hatt en solid økonomi, understreker Rebne.