Det varsler regjeringen overfor NRK.

Politiet har bedt om nye politibiler i en årrekke, men har ikke hatt tilstrekkelige midler til dette.

– I fjor hadde vi ikke råd til å investere i biler. Da gikk pengene til å betale lønninger til nyansatte, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo.

Det meste av beløpet som regjeringen setter av, skal gå til nye biler og annet nødvendig utstyr. 12 millioner er tiltenkt nye voldsalarmer. I tillegg til nye biler får politiet bruke 51 millioner kroner mer enn det som var planlagt i statsbudsjettet.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier økningen gir politiet rom til å gjøre utskiftninger av utstyrsparken.

– Det er viktig at vi både sørger for at politiet får en bedre økonomisk ramme og at vi får investert i nytt utstyr, for det trenger politiet. Bilen er blitt et kjempeviktig arbeidsverktøy. Den er full av utstyr som gjør at man kan kommunisere raskere og mer effektivt, sier han.

Politiets Fellesforbund synes det er positivt at det kommer penger, men understreker at etterslepet i politibudsjettene er i milliardklassen og norsk politi ikke er friskmeldt med dette.

(NTB)