Føljetongen om idrettshaller i Gjerdrum fortsetter.

Formannskapets flertall vil at det skal bygges ny hall med to flater på nytt sted, vis-à-vis ungdomsskolen.

Mindretallet ønsker å utrede ombygging og tilbygg til eksisterende hall. Det gir også to flater.

Dårligere løsning

Tidligere varaordfører Lars Monsen (Frp) er oppgitt. Han frykter at mindretallets forslag vil få flertall i kommunestyret.

– Jeg hadde håpet at vi kunne komme videre, men nei, Høyre og Senterpartiet har fått med seg Venstre og SV på at det beste vil være å lappe på dagens hall og oppføre et tilbygg kloss inntil bebyggelsen på Askheim.

Kan det være penger å spare?

– Det vet vi ikke. Men en slik løsning vil garantert bli kvalitetsmessig dårligere. Og det skal brukes masse penger på utredninger. Vi burde heller bruke pengene på barn og unge enn på konsulenter!

Monsen ser for seg boliger der eksisterende hall står.

– Kommunal overtakelse av idrettsparken er også til utredning. Frp er betenkt hvis det vil kreve flere nye stillinger.

Konkurranse

Vedtaket i formannskapet lyder: «Formannskapet ber administrasjonen avslutte videre utredninger av eksisterende hall og igangsette arbeidet med å bygge ny hall, i henhold til tidligere politiske vedtak.»

To fra Ap, samt en fra trioen MDG, KrF og Frp utgjorde flertallet.

Sp og Høyre, med to representanter hver, stemte for kommunedirektørens forslag:

«Administrasjonen vil så raskt som mulig gjennomføre en konkurranse om å utrede ombygging og tilbygg til eksisterende idrettshall.»

Nytt flertall?

Ordfører Anders Østensen (Ap) tar ingen ting for gitt foran behandlingen i kommunestyret:

– Vi kunne ikke stemme for kommunedirektørens forslag. Da ville vi ha støttet en prosess som vi er imot.

Venstre og SV møter ikke i formannskapet, men de har tidligere vært på linje med Høyre og Senterpartiet.

– Antakeligvis blir det et annet vedtak i kommunestyret, tror Østensen.

«Hallgaranti»

For bare tre år siden, i mars 2017, sto posisjonspartienes frontfigurer fram i Romerikes Blad under tittelen «Garantister for ny idrettshall».

– Har du glemt det, varaordfører Leif Haugland (Sp)?

– Vi skal bygge ny hall, men kanskje ikke med to flater. Eksisterende hall er ikke så dårlig, og vi ønsker derfor å få en skikkelig gjennomgang av den.

Hvor mye vil det koste?

– Tidligere ble det sagt i overkant av en million kroner. Hvis forslaget fra kommunedirektøren får flertall, vil det altså bli utlyst en konkurranse, og da snakker vi om et helt annet beløp.

Fakta

  • Gjerdrum fikk idrettshall på Ask i 2001, mye takket være stor dugnadsinnsats.
  • Idrettshallen har vært drevet i regi av Gjerdrum Idrettspark SA, der kommunen er medeier.
  • Behovet for en ny flerbrukshall er stort, og prosjektet har gått ut og inn på budsjettene.
  • En prinsippavgjørelse skal fattes i kommunestyret 11. mars.