Stein Vegar Leideal viser i tirsdagens avis til plan om å fylle igjen nok et bekkefar/ravine syd for Jessheim.

For mer enn 25 år siden mente Det Norske Veritas at trafikkstøyen forbi Kløfta var slik at en jordvoll langs motorveien var den beste løsningen.

Les også

Nei til massedeponi

I 1996 uttalte daværende ordfører Ole Korslund at det Ullensaker kommune kunne bidra med, var regulering mtp. en slik jordvoll.

Tross mange initiativ bl.a. fra Kløfta Vel, har aldri kommunen gjort noe for å løse Kløftas støyproblem fra motorveien.

6.1.2022 mottok både ordfører Schumacher og varaordfører Stokstad Oserud en oppsummert dokumentasjon (fra undertegnede) om 25 års saksgang om dette.

Ikke overraskende har ingen av de to en gang bekreftet at de har mottatt denne henvendelsen til Ullensaker kommune.

Mitt forslag var at etter regulering til støyvoll, kunne overskuddsmasser, som det er mye av for tiden i Ullensaker, leveres gratis av utbyggere til bruk i støyvollen.

Det er trist hvis ordfører og varaordfører heller vil bruke overskuddsmasser til å ødelegge en ønsket naturtype enn å bidra til et viktig miljøtiltak på Kløfta.

De to er i så fall i godt selskap med de andre som har styrt Ullensaker de siste 25 åra.

All honnør til Stein Vegard Leidal.

Leif Gunnar Bjerke, Kløfta