Lillestrøm kommune bør ta kontakt med Foreningen Gamle Lillestrøm, for å få en tilsvarende kontrakt med Kirkegata 8. Denne Avtalen går ut på å betale 1 kr pr år mot at de kan leie ut bygningen til interesserte. Alle inntekter skal gå til å vedlikeholde bygningen utvendig og innvendig.

Odd Haslestad, arkitekt MNAL og forfatter av Historien om kvartalet Gamle Lillestrøm