I tillegg oppretter Ap et utvalg som skal utvikle ny helse- og velferdspolitikk. Dette skal ledes av både helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og helsepolitisk talsperson Cecilie Myrseth.

– Vi skal løse utfordringer folk og samfunn står overfor. Trygghet for god helse og en sikker jobb er det viktigste i folks liv, og Arbeiderpartiet skal være garantisten for det. Derfor har sentralstyret satt i gang arbeid som skal gå fram mot landsmøtet i mai, sier statsminister og partileder Jonas Gahr Støre.

Nærmere 100.000 unge under 30 år står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

– For mange unge sliter med å komme ut i arbeid. Det må vi gjøre noe med. Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer en, og jeg er takknemlig for tilliten til å formulere hvordan vi skal få det til også i 2023, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

De to utvalgene har medlemmer fra partiorganisasjonen og fagbevegelsen. De skal presentere sine løsninger på Aps landsmøte 4.–6. mai.