– Regjeringens pressemelding i går kveld, da nye innstramminger i samfunnet ble presentert, er bakgrunnen for at Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) i dag har vedtatt å gå inn i «Gul fase», skriver Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) i en pressemelding onsdag.

– Tiltakene som nå er innført skal bidra til å redusere antall nærkontakter mellom ansatte og mellom ansatte og publikum. Særlig ønsker vi å skjerme operativ avdeling slik at vi kan sikre beredskapen gjennom jul og nyttårshelgen.

Tiltakene vil i utgangspunktet gjelde til over nyttårshelgen, og innebærer blant annet:

  • Ansatte skal som hovedregel arbeide hjemmefra.
  • Besøkende tillates når nødvendig og smittevernrutiner følges.
  • Kjøkken er stengt for alle unntatt vaktlaget
  • Vaktlaget har prioritet på treningsfasilitetene. Ulike stasjoner kan ikke møtes til felles trening, eller trene samtidig.
  • Vaktskifter skal foregå uten fysisk kontakt mellom vaktlagene. Man skal holde minimum 2 meter avstand i tillegg til at det ikke skal gå mer enn 15 minutter.

I tillegg opprettholdes tiltak vedtatt forrige uke og som publikum kan merke:

  • Kampanjer og annen utadrettet virksomhet kan bli redusert eller avlyst.
  • Gjennomføring av fysiske tilsyn i bedrifter må gjennomføres i henhold til smittevernregler og kun der både ansatt og tilsynsmottaker ønsker å gjennomføre tilsynet.
  • Seksjon for feiing og service vil kun feie fra tak og kun gå tilsyn i boliger i særlige tilfeller