Mangel på gode nok tilbakemeldinger og iverksetting av konkrete tiltak fører til at Eidsvoll brannstasjon stenges på mandag.

Det melder EUB.

Etter avvik på arbeidstilsynets tilsynsrapport i juni 2017 hvor både hovedverneombud og lokalt verneombud krevde tiltak.

Avisen skriver at det er vernetjenesten i Øvre Romerike brann og redning IKS, som med rett i arbeidsmiljøloven, stenger stasjonen.

– Disse avvikene er kjent for alle parter og kom også tydelig fram i tilsynsrapporten fra arbeidstilsynet i 2017. Dette bør derfor ikke komme som en overraskelse for noen, sier lokalt verneombud Christoffer Ege Hauglund til avisen.

 

Fikk frist

Ifølge EUB ga vernetjenesten kommunen frist for tilbakemelding til 11. mars. Tiltakene skulle være utført innen 25. mars.

Brannsjef John Arne Karlsen beklager situasjonen.

– Det er beklagelig at selskapet har kommet i en slik situasjon, men samtidig har vi respekt for det vedtaket vernetjenesten har fattet.

Brannsjefen opplyser ovenfor avisen at Eidsvoll kommune vil ta opp spørsmålene om tiltak for brannstasjonen til politisk behandling 7. mai.

Minsker ikke beredskapen

Til tross for at stasjonen stenges, vil det ifølge Karlsen ikke svekke beredskapen.

– Vi vil endre tjenesten til hjemmeberedskap. Dette vil ikke gå utover beredskapen og kommunens innbyggere, sier han til avisen.

Stengevedtaket er gjeldende fra 1. april og fram til avvik er lukket.