Brannvesenet på Romerike, i Follo og i Oslo rykker ut med en felles formaning til turfolk som de nå vet vil bruke nærområdene i påsken. Vær forsiktige!

– Vi jobber hardt for å opprettholde beredskapen i en krevende tid. Skogbranner er intenst arbeid som krever mye folk og tar lang tid. Det vil være en belastning for beredskapen vi på ingen måte trenger nå.

Færre utrykninger vil også bidra til at vi heller ikke utsetter oss for smitte, og kan opprettholde beredskapen framover, påpeker etaten i en pressemelding,

Store geografiske ulikheter

De siste ukene har brannvesenet sett et yrende folkeliv i skog og mark, og de vet at mange kommer til å være ute også denne spesielle hjemmepåsken.

Våre brannvesen dekker et stort geografisk område, og forholdene er ulike. Mange steder er svært tørre og Meteorologisk institutt melder om gress- og lyngbrannfare flere steder. Andre steder ligger det fremdeles snø.

– Vi kjører normal beredskap i påsken, så innbyggerne skal kunne føle seg trygge, Men jeg vil samtidig understreke at vi er helt avhengige av at folk nå bruker sunn fornuft. Skogbranninnsats er svært krevende, og nå må vi ha fullt fokus på å håndtere den vanskelige situasjonen samfunnet står i. Utrykninger vil også kunne utsette våre mannskaper for smittefare, påpeker konstituert brannsjef Anders Løberg i Øvre Romerike brann og redning (ØRB)

– Vi håper vi slipper utrykning til gress- og skogbranner nå, legger han til.

– Er det spesielle område dere ser er spesielt utsatt for brannfare, Løberg?

– Det kan være lurt å sjekke forholdene der du har tenkt å dra på på yr. no.

Det er store variasjoner i vårt område. Noen steder, spesielt i syd og øst er det tørt, mens det andre steder og nordover fortsatt ligger snø.

Det er for eksempel fortsatt snø i høyereliggende områder i Eidsvoll, Hurdal og på Romeriksåsen, mens det i store deler av distriktet er blitt veldig tørt. Vi har allerede hatt flere utrykninger til gressbrann. Det er store lokale variasjoner også innenfor et lite geografisk område, så igjen gjelder oppfordringen om at turfolk må bruke sunn fornuft, oppfordrer Løberg.

Bålforbud fra 15. april

Fra 15. april gjelder det generelle bålforbudet over hele landet – som alle andre år.

Brannvesenet har ikke gitt noe ekstraordinært bålforbud i forkant av dette, nettopp fordi det er så store variasjoner i området som våre brannvesen dekker.

– Vi ønsker naturligvis også en aktiv befolkning som bruker naturen, og forventer at folk klarer å bruke sunn fornuft og være forsiktige, samtidig som de koser seg på tur.

Vi får likevel tilbakemeldinger om at det er en utfordring for noen. Vår bønn til innbyggerne er derfor klar: Bruk hodet og les våre råd før du lager bål. Er du i tvil, la det heller være – det blir vi takknemlige for. Matpakke og drikke på termos er heller ingen dårlig idé.

Sjekk ditt brannvesen for mer informasjon, oppfordrer brannvesenet.

For Romerike er det disse to nettstedene som gjelder

https://nrbr.no/alt-om-bal/

https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/fritid-camping-hytte/balplass/

I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket

Huskeliste for dem som likevel vil brenne bål:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
  • . Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.