Mobilmasten på Buråsen som brant hadde sendere fra Ice, Telia og Telenor.

– Dette medfører driftsproblemer for mobilnettet i området. Dekningen er redusert og Telenor starter arbeidet med reetablering så fort området er frigitt, skriver Hurdal kommune på sine egne FB-sider onsdag.

Kommunen opplyser videre at de mobile løsningene innenfor helse, vann og avløp fortsatt er ivaretatt.

– Ta kontakt med din mobiloperatør for råd og veiledning om du er berørt av hendelsen, skriver de videre.