Blir ikke enige om kjøp av de 22 boligene på deponiet: – Avstanden mellom tilbudet vi har gitt og det beboerne ønsker er veldig stor

De 22 boligeierne på Brånåsdalen avfallsdeponi er rivende uenige med kommunen om hva boligene deres skal kjøpes ut for.