Naboer melder om helseplager etter deponigass: «Unormalt slitne og trøtte»

Artikkelen er over 2 år gammel

Høye verdier av både metan og CO2 fra det nedlagte Brånåsen avfallsdeponi er målt i flere boliger. Naboene rapporterer om helseplager.