Støtter kommunens risikovurdering i forbindelse med parketablering

Fylkesmannen slår fast at Skedsmo kommune har gjort en riktig vurdering av risikoen for deponigass, lukt og setninger når de nå skal grave i det nedlagte avfallsdeponiet. De ønsker en løpende overvåkning av gassforekomster i området mens arbeidene pågår.