Beboerne mener skjeve hus skyldes deponiet. Kommunen er uenig. – Dette har stor betydning for verdien på husene

Årsaken til setningsskadene et sentralt tema i rettsaken.