– Dere kan like gjerne lære det først som sist; her snakker vi om rigside og pipeside, fortalte prosjektleder Hendrik Panman i Kjeldaas AS da boreriggen som er satt opp på Øya i Fet begynte å grave de første meterne av hullet som skal lages under Glomma.

– Jeg trodde nesten det var den nye Fethallen som var satt opp her, kommenterte nabo Per Emil Berg.

Inne i en plasthall på 60 ganger 20 meter er det satt opp borerigg og et sorteringsanlegg som skal skille grus og vann og boreslam som kommer i retur fra borehullet.

900 meter

Det er Midtre Romerike renseanlegg (Mira) som har hyret inn Sande-firmaet Kjeldaas AS til å bore tre hull under Glomma.

Fra «rigside» på Øya skal det bores hull til en 900 meter lang vannledning og et hull til en like lang avløpsledning.

Tilbake gjennom hullene skal det trekkes plastrør med en dimensjon på henholdsvis 355 og 315 millimeter fra pipeside på østsida av Glomma.

Rekordboring

Den store prøven kommer når riggen flyttes til Tangen sør for Sørumsand og det skal bores 1.300 meter mot Hammeren i Sørum. Da snakker man om norgesrekord.

Her skal det bli plass til en avløpsledning på 450 millimeter.

Sandaas AS har hyret inn en av Europas største borerigger fra Nederland. Visser & Smit Hanab stiller med maskiner og et boremannskap på åtte mann.

Må tåle støy

Naboene må tåle en god del støy under arbeidet og fikk derfor være med og se på da maskinene ble startet.

– Vi vet at dette er en jobb som må gjøres, så bare bråk på så alt blir ferdig fortest mulig. Og så håper vi at dere ikke støter på noen problemer, sa Jane Maria Berg, som roste Sandaas AS for veldig god informasjon.
Problemene det snakkes om er at det dukker opp fast fjell under elva eller at man får en «blowout» av bentonitten som skal fylles i borehullet slik at hullet ikke raser sammen.

Bentonitt er en leirbergart som sveller når den blandes med vann.

Egentlig skulle riggen vært plassert litt nærmere Fetsund, men Sandaas AS tok ikke sjansen på å få en «blowout» under flomstøtten.

Ferdige i mars

Hvis alt går etter planen skal borearbeidene i Fet og Sørum være avsluttet i løpet av mars.

Boringen styres fra riggområdet og borehodets retning styres ved hjelp av satellittnavigasjon og gps.

– Møter vi på fjell prøver vi å finne en vei rundt. Ellers må vi bore oss igjennom. Da tar det lengre tid, fortalte Hendrik Panman.

Undersøkelser som er foretatt viser at grunnen under Glomma består av litt sand og veldig mye leire.

30 millioner

Kontrakten på arbeidet er på litt over 30 millioner kroner og hvor Fet kommune skal betale sin del for å få lagt en vannledning under elva.

Mira er et samarbeid mellom Fet, Sørum og Gjerdrum.