Gå til sidens hovedinnhold

Bør vi se på en ny utdanningsmodell?

Leserinnlegg

I denne usikre pandemitiden er det på sin plass å tenke på hvordan verden vil se ut etter at vi har fått en form for kontroll over pandemien. Vi kan nok ikke regne med at vi i overskuelig fremtid vil komme tilbake til noe slik verden var.

Dette er jo en trist og ubehagelig sannhet, men jo raskere vi aksepterer dette, jo bedre kan vi forbedre situasjon for alle i samfunnet: arbeidende foreldre, arbeidsledige, studenter, lærere og lokalsamfunn og økonomien.

Utdanning og foreldre.

Fra et økonomisk fremtids perspektiv har vi god grunn til å fokusere på å forsterke ressursene til utdanning. Utdanning har konsekvent vist seg å påvirke økonomisk vekst, og kvaliteten på utdanningen har stor betydning i dette forholdet.

Både ansatte og spesielt de som er foreldre har for øyeblikket store utfordringer. «Godt over 40 prosent av norske jobber utføres hjemme» uttalte Prorektor Hilde Christiane Bjørnland fra BI. Selv om foreldre med disse hjemme jobbene tilsynelatende kan være heldige og effektivt nok vil det forstyrre en god del av hverdagen når skoler og barnehager blir stengt ned og åpnet opp og så stengt igjen. Dette går definitivt ut over mulighetene for foreldre å støtte opp i utdanningen av våre etterkommere som vi trenger inn i fremtiden i et stadig mer akselererende behov for godt utdannede nye arbeidstakere.

Arbeidsledige.

Arbeidsledige står nå også overfor økonomiske og digitale begrensninger for blant annet i etterutdanning med «fjernlæring». Det såkalte digitale samfunnsskillet har gjort det enda mer vanskelig å skaffe seg kompetanse i nye fagområder for mange. Dette har resultert i at de ikke får nye jobber og får derved får økonomiske problemer. Selv om staten bidrar økonomisk i denne vanskelige tiden kan vi ikke forvente at det blir varig. Dette kan igjen gjøre at arbeidsledige foreldre ikke kan følge opp sine barn i utdanningen som nå må gjøres på en annen måte også i fremtiden.

Nye strategier.

Den første å gjøre kan være at skoler vedtar funksjonelle fjernundervisningsstrategier. Skolestengningene har understreket hvor skjør støttenettverket er for lærere som for eksempel på å få tilstrekkelig ressurser for fjernundervisning. Lærere må opplæres og få verktøy for å lykkes i de virtuelle miljøene. Læreplan, innlæringsprosesser må nok revideres grundig.

En ny utdanningsmodell.

I løpet av denne uvanlige tiden i historien er det viktig å investere i ressurser for fremtiden. Å ja, vi bør se på en ny utdanningsmodell. For å starte blir vi nødt til å forkaste våre tradisjonelle forestillinger om utdanning, skolegang, tilpasning til arbeidslivet og begynne å tenke nytt. Vi har sett nå at våre utdanningsinstitusjoner og støtte til foreldre lenge har hatt behov for nytenkning.

Dette er kanskje muligheten for oss å sette i gang en stor nytenkningsprosess og se mulighetene fremover i vår sosiale og digitale verden.

Dan Viggo Bergtun, Lillestrøm

Kommentarer til denne saken