– Bøndene står foran en ny vekstsesong med enorm kostnadsøkning og stor usikkerhet. Vi trenger en forsikring fra staten om at kostnadene skal kompenseres, og det raskt, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber nå Bondelaget om hastemøter med Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) for å drøfte mulige løsninger som skal avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen.

I møtene vil bondeorganisasjonene ta opp at strømordningen må styrkes for landbruket. De peker videre på at internasjonale sterke kostnadsøkninger rammer det norske landbruket, og at pengene som kommer i jordbruksoppgjøret, må komme tidsnok.

Vil ha kompensasjon

Ifølge Bondelaget har landbruksministeren allerede takket ja til å møte dem tirsdag.

– Det er helt avgjørende at bonden får kostnadskompensasjoner så raskt som mulig i 2022. Uten sikkerhet for kostnadene som løper nå, og forutsigbarhet og trygghet for kommende vekstsesong, frykter vi at mange norske matprodusenter vil måtte innstille eller kraftig nedjustere sin produksjon, sier Gimming.

Han advarer regjeringen om at dersom de ikke kommer med en hjelpende hånd, vil nordmenn merke at det blir mindre korn og grønnsaker i hyllene.

Strømstøtte ikke på plass

– Kostnadssituasjonen påvirker også matproduksjonen internasjonalt. Vi må styrke ordningen for dekning av strømkostnader for landbruket som kom før jul, derfor ber vi om hastemøter nå.

Landbruk er inkludert i regjeringens strømstøtteordning, men i første omgang gis det kun støtte til bønder som har registrert strømmåleren som husholdningsforbruk. Ifølge Bondelaget er makstaket på 5.000 kilowattimer i måneden ikke tilstrekkelig til å dekke selve gårdsdriften, og de mener det bør firedobles.

Strømmålere på gårdsbruk som er registrert som næringsvirksomhet, er ikke omfattet av ordningen ennå, og det jobbes få avklart hvordan strømforbruket på gårdsbruk kan skilles fra annen næring på en praktisk måte.