– Vi kom ikke i mål i dag heller. Det handler ikke bare om uenighet, men også om uklarheter som må sjekkes opp før vi kommer videre, sier fylkespolitiker Tonje Brenna (Ap) etter dagens møte i mellom partene i Oslopakke 3-forhandlingene.

Hun ønsker ikke å si noe mer om de pågående forhandlingene om nytt system for bomtakster – annet enn at det er avtalt et nytt møte om en uke.

– Som i andre forhandlinger, er det også her sånn at ingenting er klart før alt er klart, påpeker Brenna.

Tre ulike passeringer

Som Romerikes Blad tidligere har fortalt, jobbes det med et system med tre ulike passeringer – i henhold til den reviderte avtalen for Oslopakke 3 fra juni i fjor:

Både eksisterende bomring (Osloringen) og det såkalte Bærumssnittet (en ekstra bom på bygrensa på E18 vestfra) videreføres.

I tillegg skal det innføres en ekstra bomring – det såkalte bygrensesnittet – på kommunegrensa mot både Romerike og Follo, samt et suppleringssnitt i form av en indre bomring i Oslo.

– Tanken  med den nye modellen er å fordele byrdene mer rettferdig på alle som kjører bil inn mot og i Oslo, og slik at belastningen på den enkelte blir mindre, sa fylkesordfører Anette M. Solli (H) til Romerikes Blad da forhandlingene startet for en uke siden.

Plasseringen av de nye bomstasjonene er foreløpig ikke tema i diskusjonene.

Bompenger begge veier

 

Det er lagt til grunn i den reviderte Oslopakke 3-avtalen at nye bomstasjoner, endrede takster og endringer i trafikantsystemet i Oslo skal innbringe minst 25 milliarder 2016-kroner i bompengeinntekter i avtaleperioden fram til 2036.

Ifølge VG skal politikerne i Oslo og Akershus være enige om å innkreve bompenger i bomringen også når du kjører ut av Oslo.

Den nye toveis-innkrevingen skal etter planen innføres våren 2019 – men da med halve takster for hver passering, regnet ut fra de nye takstene som skal innføres 1. oktober i år, hevder avisa.

Ifølge fagbladet Motor vil det komme til sammen 56 nye bomstasjoner på senvinteren 2019, deriblant 18-20 bommer på kommunegrensene mot Romerike, Follo og Bærum.