Bompenger har blitt en byrde for mange familier og alenebeboere i Viken. Flere har ikke lenger den samme friheten og tiden de tidligere hadde ved bruk av bilen sin. Ikke alle har råd til å bytte ut sin fossil bil til en elbil slik at bomregningen går ned.

Daglig renner meldinger inn.

Jeg får daglig meldinger fra frustrere beboere som har tøffe hverdager fra før med tidsklemma og alt de skal rekke innenfor den.Mange pendler inn til Oslo, for der er jobben. Noen bor slik til at buss/tog ikke er en mulighet, hva da?

Oslo, vår hovedstad, er ikke den samme og jeg mener at vi nå som folkevalgte må gi noe tilbake. Gi folk fri fra bompenger!

Jeg synes flere partier opptrer svært ufint på vegne av befolkningen i Viken og Oslo, Det er mange som ønsker et godt klima og det er mange som er med på laget om bedre luft. Men vi vet i dag at svært mange husstander lever under fattigdomsgrensen. Mange barnefamilier har ikke råd å kjøre sine barn på trening, noe som skaper utenforskap.

Nå må regjeringen strekke ut en hånd og gi med begge hender, både til bedre vei og til lavere bomsatser, ja da må også sittende folkevalgte lytte til folket før de tar en avgjørelse.

Miljøbevisste er alle.

Jeg vet folk er miljøbevisste, men likevel er avhengig av bil. Jeg vet folk ikke kjører for moro skyld, men for nytte, jeg vet eldre på sykehjem får mindre besøk pga bompenger.Jeg vet noen vurderer å slutte i jobben da avgiftene spiser opp overskuddet likevel. Jeg vet om barn som ikke ser sine bestefedrene like mye lenger da de bor i oslo og veien inn ditt er et «bomhelvete».

Jeg selv har en hektisk hverdag likevel bryr jeg meg om de som ikke har det så greit og velger å bruke av min tid til frivillig arbeid. Fortsetter bomtakstene å stige vil jeg med mange flere være tvunget til å slutte med dette arbeidet. Et arbeid som er ubetalt og som samtidig gir et bedre miljø for mange.

Jeg har ikke råd til mer nå, og jeg kjører hybrid av hensyn til miljø.

Kjære folkevalgte, se hva som skjer og gjør en endring nå.