Boligprisene steg med 1,9 prosent i august. Boligprisene er nå 9,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1 prosent. Det betyr at prisøkningen var markant, mener Eiendom Norge.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i august enn det som er normalt for måneden. Prisveksten var markant svakere i Oslo og tilgrensende kommuner enn i landet ellers. I byer som Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar, Tønsberg, Skien og Porsgrunn var det svært sterk vekst i boligprisene på godt over 3 prosent i august, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han spår likevel at prisutviklingen vil avta utover høsten.

– Til tross for oppgangen i august så er den sterke veksten i boligprisene i kjølvannet av koronapandemien og nullrentebeslutningen i mai 2020 avtagende. Vi venter prisutviklingen vil fortsette å avta utover høsten i takt med at Norges Bank trolig setter opp styringsrenten i september, sier Lauridsen.