Prisøkningen i april kommer etter et historisk sterkt første kvartal i boligmarkedet, der prisene steg med hele 7,6 prosent. De siste tolv månedene har prisene steget med 6,2 prosent, viser tallene fra Eiendom Norge.

Det var på forhånd ventet prisøkning i april. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.483.328 kroner ved utgangen av måneden.

– Boligprisene fortsatte å stige i april. Det er nå tegn til at boligprisveksten flater ut, selv om den underliggende prisveksten fremdeles er sterk på Østlandet, i Agder og Rogaland, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Færre legges ut

Han poengterer at det så langt i år er lagt ut betydelig færre boliger for salg i Norge, både sammenlignet med rekordåret 2021 og årene før pandemien.

– Mye av prisveksten i 2022 kan forklares med den svake tilbudssiden utløst av den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar, sier Lauridsen.

Totalt ble det solgt 7.707 boliger i Norge i april, 18,8 prosent færre enn samme måned året før. Hittil i år har det vært solgt 15,2 prosent færre boliger enn i 2021. Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i april.

Leder for personmarked i Nordea, Randi Marjamaa, sier kundene merker presset i budrundene når få boliger ligger ute for salg, samtidig som interessen er stor.

– Nå er det tegn på at det kommer flere boliger for salg, og vi venter en utflating av boligprisene framover, sier hun i en kommentar.

Spår dempet prisvekst

Lauridsen tror også rentebanen Norges Bank har indikert, med en rente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023, vil dempe boligprisutviklingen fremover.

Han får støtte fra administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Boligmarkedet utvikler seg som forventet med mer moderate omsetningsvolumer enn under pandemien og med en mer moderat prisutvikling enn i første kvartal. Den relativt svakere utviklingen i Oslo-priser er et tegn på avkjøling. Framover venter vi at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene, sier han.

Nordea sier de også har merket økt etterspørsel etter økonomisk rådgiving som følge av prisveksten krigen i Ukraina har bidratt til å utløse.

– Vi har hatt en 30 prosents økning i antall møter med kundene hittil i år. Mange vil ha råd om økonomien sin nå, og også om hva de har mulighet til å kjøpe når de skal inn i boligmarkedet. Høye priser på alt fra strøm og drivstoff til byggevarer gjør at folk må regne på hva som er fornuftig, sier Randi Marjamaa i Nordea.

Svakt ned i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Follo med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest hadde Hamar med Stange, der de sesongkorrigerte prisene gikk ned 0,7 prosent.

Hovedstaden Oslo hadde en nominell prisnedgang på 0,1 prosent, mens de sesongkorrigerte prisene var uendret. Her finner man også den svakeste utviklingen i tolvmånedersvekten, med en oppgang på 4,6 prosent. Dette skyldes en svak utvikling i boligprisene i Oslo i fjor.

– Det er stor usikkerhet rundt utviklingen i den globale i økonomien og i pengepolitikken, og særlig pengepolitikken er viktig for boligprisene, sier Lauridsen.