Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

– Boligprisene i Norge utviklet seg svakt i juli, noe som er normalt for måneden. Juli i fjor var eksepsjonelt sterk både i prisutvikling og omsetning. Nå er vi tilbake til et normalt konjunkturforløp i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

DNB hadde på forhånd ventet en økning i prisen korrigert for sesongvariasjoner på 0,5 prosent. Eiendom Norge spår at prisøkningen kommer først i august.

– Vi venter en liten oppgang i boligprisene i august, før prisene som normalt vil falle gjennom høsten. Vi tror også at den varslende renteøkningen i september fra Norges Bank vil få betydning for boligprisutviklingen fremover, sier Lauridsen.

Størst prisvekst i Follo

Follo hadde den sterkeste prisveksten i juli. Her steg prisene 0,6 prosent korrigert for sesongvariasjoner i juli.

På den annen side var det Kristiansand som hadde svakest prisutvikling med en nedgang på 1,1 prosent sesongkorrigert.

Det siste året er det Bodø og Fauske som har hatt den sterkeste oppgangen. Her har prisene steget med 14,7 prosent. I Ålesund har prisutviklingen vært lavest, med en oppgang på 4,9 prosent hittil i år.

– 12-månedersveksten synker nå over hele landet, og vi venter at den vil fortsette å synke gjennom høsten etter den sterke oppgangen i boligprisene i 2020 og første kvartal i 2021, sier Lauridsen.

Ned i Oslo – opp i Bergen

De fleste av de store byene opplevde nedgang i boligprisene i juli, med unntak av Bergen der prisene steg 1,1 prosent.

I Oslo falt prisene med 0,2 prosent, i Trondheim falt de 1,3 prosent, i Tromsø falt de 1,5 prosent og i Stavanger-regionen falt de 2,6 prosent.

I juli ble det solgt 5.041 boliger i Norge, noe som er 26,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Det ble også lagt ut 19,5 prosent færre boliger for salg.

Året sett under ett har det imidlertid vært klar oppgang i omsetningen av boliger. Så langt i år er det solgt 61.035 boliger i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.